ROC KOP VAN NOORD-HOLLAND

ROC en Marine gaan unieke samenwerking aan

Het ROC (Regionaal Opleidingencentrum) Kop van Noord-Holland en de Koninklijke Marine hebben de handen ineen geslagen met als doel het tekort aan elektrotechnisch personeel op MBO-niveau bij de Marine (onder-officieren en burgerpersoneel) te reduceren. Een uitstekende opleiding, een stageplaats van hoge kwaliteit, gegarandeerd werk en een volledige vergoeding van alle opleidingskosten vormen de ingrediënten voor een uniek te sluiten samenwerkingsverband tussen de Koninklijke Marine en het ROC Kop van Noord-Holland.

De opleiding (MBO elektrotechniek op niveau 4) gaat in augustus 1999 van start en kan zowel in Den Helder als in Schagen worden gevolgd. De kosten van de opleiding (schoolgeld, boekengeld, excursies, onderwijsmiddelen en eventueel kleding), bij elkaar al gauw zo'n fl. 10.000,-- tot fl. 15.000,--, worden volledig door de Koninklijke Marine vergoed. Verder biedt de Koninklijke Marine gedurende de opleiding hoogwaardige stageplaatsen en garandeert zij de cursist - na te zijn gekeurd - een prima baan als burger of militair. Alleen wanneer een cursist afziet van een baan bij de Koninklijke Marine of de opleiding niet met goed gevolg afrondt, bestaat een terugbetalingsverplichting.

Uit recent onderzoek is gebleken dat de arbeidsmarkt voor middelbaar technisch personeel tot het jaar 2028 zeer goed is. Voor de Koninklijke Marine betekent dit dat zij voor deze categorie moet concurreren op de arbeidsmarkt. Om de instroom van nieuwe mensen te stimuleren is daarom een samenwerkingsverband met een ROC aangegaan. De keuze viel daarbij al snel op het ROC Kop van Noord-Holland vanwege de regiobinding en de kennis van deze instelling aangaande de Marine-organisatie en -vakopleidingen.

Op het allerhoogste niveau is de intentie uitgesproken deze afspraken in een overeenkomst te bekrachtigen. De officiële ondertekening van de overeenkomst vindt dan ook op korte termijn plaats. Hierbij is het voornemen uitgesproken dat samenwerking een periode van drie jaar zal bestrijken. Tussentijds en aan het einde van de periode zullen evaluaties plaatsvinden.

Wie meer wil weten over de opleidingen kan contact opnemen met het ROC Kop van Noord-Holland, sector Techniek, telefoon 0223 - 61 48 62.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot:

- de heer A.J.M. de Wit, lid college van bestuur ROC Kop van Noord-Holland, telefoon 0223 - 61 61 66
- De heer P.J.M. Bakker, Koninklijke Marine, afdeling onderwijs, telefoon 070 - 316 28 83

26 jan 99 17:48

Deel: ' ROC en Marine gaan unieke samenwerking aan '
Lees ook