RODAMCO NORTH AMERICA

Directie en commissarissen Rodamco wijzen plan Westfield af

Rotterdam, 30 augustus 2001

PERSBERICHT

DIRECTIE EN COMMISSARISSEN VAN RODAMCO NORTH AMERICA WIJZEN PLAN

WESTFIELD UNANIEM AF

De directie en de Raad van Commissarissen van Rodamco North America N.V. ('RNA') geven hierbij het volgende commentaar op de verkoop van een belang van 23,9% in RNA door de Stichting Pensioenfonds ABP ('ABP') aan Westfield Holdings Limited ('Westfield').

Zoals aangegeven in ons persbericht van 27 augustus jl. hebben ABP en Westfield recent contact gezocht met RNA inzake een 'strategisch plan' voor RNA. Eén van de belangrijke onderdelen van het plan was de terugkeer naar extern management van het fonds. ABP en Westfield hebben de medewerking van de directie en de Raad van Commissarissen gevraagd voor dit plan. Na diepgaand en langdurig beraad hebben directie en Commissarissen besloten de gevraagde medewerking aan het plan niet te verlenen, aangezien zij unaniem van mening zijn dat het plan van Westfield en met name de terugkeer naar extern management niet de belangen van alle aandeelhouders dient. Bovendien zal naar de overtuiging van de directie en de Raad van Commissarissen implementatie van het geldende businessplan voor RNA zoals eerder bekend gemaakt, leiden tot het creëren van meer aandeelhouderswaarde.

Extern management is uitstekend voor Westfield...

'Er zijn twee zeer belangrijke zaken die beleggers in RNA moeten bedenken als het gaat om extern management: hoge kosten en het ontstaan van zorgwekkende belangenconflicten,' aldus Gerald Egan, voorzitter van de directie van Rodamco North America. 'Allereerst zal Westfield's externe managementstructuur leiden tot fors hogere kosten voor RNA. Vergeet in dat verband niet, dat Westfield Holdings nieuw fee inkomen nodig heeft (door het sluiten van nieuwe management-contracten). Dit is voor hen van cruciaal belang omdat het de belangrijkste factor is die de winst van Westfield Holdings en de koers van het aandeel beïnvloedt. Maar geen enkele andere aandeelhouder in RNA zal van een managementcontract met Westfield profiteren.

Bovendien zal een contract voor het externe management door Westfield Holdings leiden tot vele grote belangenconflicten tussen de aandeelhouders in RNA en één minderheidsaandeelhouder, namelijk Westfield. Zo zal het bijvoorbeeld in het belang zijn van Westfield Holdings om de onderneming te laten groeien door het binnenhalen van management fees, zonder dat dit hoeft te leiden tot een beter rendement op het door aandeelhouders van RNA geïnvesteerde kapitaal.'

... maar erg slecht voor alle andere aandeelhouders in RNA

Een terugkeer van RNA naar extern management is niet in het belang van haar aandeelhouders. In het voorjaar van 2000 kondigde RNA een overgang naar intern management aan. Deze overgang werd in november van dat jaar met de overname van Urban Shopping Centers voltooid. Met de acquisitie van Urban is RNA een volledig geïntegreerde onroerend goed onderneming geworden die met eigen management haar portefeuille beheert.

De onderneming heeft een portefeuille die bestaat uit onroerend goed van voortreffelijke kwaliteit. De winkelcentra van RNA behoren tot de absolute top in de Amerikaanse markt met een gemiddelde omzet per vierkante voet van 437 dollar, 18% hoger dan de 371 dollar per vierkante voet die Westfield America noteert.

RNA heeft de beschikking over een eersteklas onroerend goed team voor financieel en operationeel beheer met een uitstekend track record. Taken die vroeger werden uitbesteed aan derden, worden nu in eigen huis verricht. Dit heeft geleid tot extra synergie en een besparing voor RNA van naar schatting 13,5 miljoen dollar op jaarbasis.

Het is van belang erop te wijzen dat ernstige kritiek van analisten en investeerders - waaronder ABP - op de externe managementstructuur bij de splitsing van Rodamco in 1999 ertoe heeft geleid dat RNA vorig jaar met brede steun van haar aandeelhouders heeft gekozen voor de overgang naar intern management.

Tenslotte maakt een beursgang in de Verenigde Staten deel uit van het al eerder bekend gemaakte businessplan van RNA. Deze beursgang zal alle aandeelhouders ten goede komen. 'Van de top 20 beursgenoteerde onroerendgoed ondernemingen in de Verenigde Staten zijn er 19 die werken met intern management. De enige uitzondering is Westfield America. Het is duidelijk dat intern management het meest geaccepteerde managementmodel is in de Amerikaanse kapitaalmarkt, de grootste ter wereld,' aldus directievoorzitter Gerald Egan.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Rodamco North America N.V.

Astrid van der Put
+31 (0) 10 201 36 20 (kantoor) +31 (0)6 20 61 62 30 (mobiel)
Constantijn R. van Rietschoten,
+31 (0) 10 201 36 21 (kantoor) +31 (0)6 22 99 42 70 (mobiel)

Bezoek s.v.p. onze website: WWW.RODAMCO-NA.COM

N.B. Op onze website treft u de volledige presentatie over dit onderwerp aan.

U kunt ook een kopie van de presentatie opvragen ten kantore van de vennootschap:
Weena 327-329
3013 AL Rotterdam
tel +31 (0) 10 201 36 06
fax +31 (0) 10 201 36 07

30 aug 01 10:25

Deel: ' Rodamco North America wijst plan Westfield af '
Lees ook