STICHTING DE RODE DRAAD

Rode Draad en Vakwerk tegen sluitingstijden van 01.00 uur op de Amsterdamse Wallen

Stichting De Rode Draad en Beroepsvereniging van prostituees Vakwerk zijn tegen het instellen van een sluitingstijd van 01.00 in de raamprostitutie van Amsterdam.
In De Telegraaf van 31 januari 2003 lezen we het bericht dat de burgemeester van Amsterdam opnieuw het plan ter sprake brengt om de raamprostitutie in Amsterdam in de nachtelijke uren te beperken. Dit idee is al eerder geopperd en toen door velen bekritiseerd. Wat ons in de eerste plaats stoort is dat klachten over overlast op straat opgelost worden door prostituees het werk te verbieden. Wij pleiten er voor om verstoring van de openbare orde op straat aan te pakken bij de bron: luidruchtige en dronken passanten. Naar onze mening zijn het niet de prostituees of hun klanten die overlast veroorzaken. In oktober 2001 hebben wij een kleine enquête onder prostituees gehouden, omdat toen ook in de Amsterdamse politiek het idee van sluitingstijden werd gelanceerd. In het algemeen wilden vrouwen zelf beslissen wanneer ze stoppen. Een belangrijke groep wil door kunnen werken omdat zij bijvoorbeeld klanten krijgen die vroeg in de ochtend voor hun werk nog even langs de Wallen fietsen. Andere vrouwen gaven aan dat in de kleine uurtjes (door de week na 04.00 uur en in het weekend na 05.00 uur) er niet veel serieuze klandizie is. Wanneer dan een voor iedereen geldende sluitingstijd zou zijn, zouden zij er mee kunnen leven.
Een groot probleem dat voor de vrouwen opdoemt, is de huur van de kamer. Nu is het zo dat deze door de exploitanten wordt vastgesteld en het is nog maar de vraag of en met welk bedrag de kamerhuur omlaag gaat als er sluitingstijden komen.
Het is verder opvallend dat in het krantenbericht het tijdstip van
01.00 uur wordt genoemd, in de discussie die er eerder over werd gevoerd gaf de politie zelf ook aan dat dit een onrealistisch tijdstip is, Amsterdam is immers geen dorp waar het openbare leven na 01.00 tot stilstand komt.
Wij menen tenslotte dat de gemeentelijke overheid een onderzoek zou moeten verrichten naar de meningen van de direct betrokkenen en moeten uitzoeken wat de economische gevolgen voor hen zouden zijn. Maar nogmaals: overlastbestrijding door het oppakken van lastige rondhangers is effectiever en eerlijker dan een hele bedrijfstak sluiten.

Stichting De Rode Draad en Beroepsvereniging Vakwerk
020 - 6243366
Amsterdam, 31 januari 2003

31 jan 03 11:55

Deel: ' Rode Draad en Vakwerk tegen sluitingstijden op Amsterdamse Wallen '
Lees ook