Rode Kruis Vlaanderen

Persbericht

Rode Kruis waarschuwt: 60 miljoen mensen in gevaar door watersnood China

Het Internationale Rode Kruis waarschuwt dat zo'n 60 miljoen mensen in gevaar zijn als gevolg van de overstromingen langs de Chinese rivier Yangtze. Hevige regenval - de afgelopen zes weken viel 80% van de jaarlijkse regenhoeveelheid - zette grote gebieden blank. Meer dan 1,8 miljoen mensen zijn dakloos geworden terwijl er sprake is van 24.000 gewonde slachtoffers en 240 doden. De situatie dreigt verder uit de hand te lopen omdat de stortregens gewoon doorgaan. Het regenseizoen kan nog tot laat in september duren.

Het Internationale Rode Kruis heeft daarom een oproep gedaan voor noodhulp ter waarde van 200 miljoen frank om meer dan 1 miljoen slachtoffers van de watersnood te kunnen helpen.

Het Chinese Rode Kruis probeert samen met de Internationale Rode Kruis de situatie en de tekorten zo goed mogelijk in kaart te brengen om zo adequaat mogelijk te kunnen reageren. Het Chinese Rode Kruis verdeelde al voor meer dan 90 miljoen frank aan hulpgoederen: voedsel, sanitair materiaal, geneesmiddelen, kledij, dekens en tenten. Hierdoor zijn de noodvoorraden volledig uitgeput. Voorts stuurde het Chinese Rode Kruis
2500 medische teams op pad om te zorgen voor schoon water en om door het water overgebrachte ziektes te voorkomen. Er is nood aan bleekpoeder om stagnerend en vervuild water te behandelen én aan voedsel. De rijstoogst is immers volledig mislukt. Bovendien zal het water niet voldoende zijn weggetrokken om rijst te planten voor een volgende oogst. Daarop is het wachten tot juli volgend jaar.

Het Internationale Rode Kruis wees in haar laatste 'Wereldrampenrapport' (voorgesteld in Brussel op 24 juni) al op het toenemende gevaar van extreme, verwoestende weerfenomenen in de wereld, die vooral de zwakkeren in de samenleving treffen.

Voor meer informatie en interviews kunt u Jane Marin bereiken in Beijing: telefoon: +86-10-6559-9552, gsm: +86-138-136-5947

Brussel, 5 augustus 1999

Voor meer informatie kan u terecht bij Jan Snoeck, tel. kantoor: (02)645.45.01, gsm: (075)64.00.23, fax: (02)646.04.41, e-mail: perszaken@redcross-fl.be
of bij Axel Vande Veegaete, tel. kantoor: (02)349.55.55, gsm: (075)35.50.08
Rode Kruis-Vlaanderen-Perszaken, Vleurgatsesteenweg 98, 1050 Brussel.

Deel: ' Rode Kruis 60 mln mensen bedreigd door watersnood China '
Lees ook