Rode Kruis benoemt nieuwe directeur-generaal

Mevrouw Gaby Jennes werd op 6 januari door de Gemeenschapsraad van Rode Kruis-Vlaanderen aangesteld als nieuwe directeur-generaal voor de Humanitaire Diensten. Haar benoeming gaat in op 1 maart 1999.

Mevrouw G. Jennes is geboren in Herselt in 1951, is gehuwd en moeder van drie zonen. Ze studeerde Politieke en Sociale Wetenschappen aan de UFSIA (kandidatu-ren) en de U.I.A. (licenties), en economie aan de UFSIA. Ze volgde eveneens sociologie aan de Stanford University in de Verenigde Staten en genoot bijkomende opleidingen rond geautomatiseerde gegevensverwerking, personeelsbeheer en management in de social profit sector.

Sinds 1981 is ze directrice van het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen in Brussel (hoger onderwijs voor volwassenen). Ze bouwde het Instituut uit van een kleine school met 90 studenten tot een groot instituut met 800 studenten en 70 docenten. Ze realiseerde eveneens een groot bouwproject voor het Instituut dat resulteerde in het huidige lesgebouw, 'de Factorij'. Ze nam ook het initiatief en begeleidde diverse Europese projecten rond ouderen, taakverdeling tussen mannen en vrouwen e.a.

Mevrouw G. Jennes is momenteel ook lid van de Raad van Beheer van de vzw Amazone het Vrouwenhuis in Brussel en van de Raad van Beheer van het Vlaams Centrum ter bevordering van het welzijn van kinderen en gezinnen. Ze is ook actief in de Bond van Grote en Jonge Gezinnen.

Brussel, 12 januari 1999

Voor meer informatie kan u terecht bij Jan Snoeck, tel. kantoor:
(02)645.45.01, GSM (075)64.00.23, fax: (02)646.04.41, e-mail:
press@redcross-fl.be
of bij Kristel Maes, tel.kantoor: (02)645.45.27, tel. algemeen:
(02)645.44.11
Rode Kruis-Vlaanderen-Perszaken, Vleurgatsesteenweg 98, 1050 Brussel.


Actieterreinen | Achter het Rode Kruis | Jeugd Rode Kruis | Contacten
documentatie@redcross-fl.be | Rodekruislinks

Deel: ' Rode Kruis benoemt nieuwe directeur-generaal '
Lees ook