Rode Kruis Vlaanderen

Persbericht

Rode Kruis blijft in Joegoslavië

Als gevolg van de terugtrekking van humanitaire hulpverleners en waarnemers van de OVSE én het heroplaaien van de strijd is er paniek uitgebroken bij de bevolking in Kosovo. Volgens rodekruisteams in Kosovo sloegen heel wat mensen in alle mogelijke richtingen op de vlucht. Daarom is het moeilijk een cijfer te plakken op het aantal vluchtelingen, evenals hun bewegingen te volgen.

Ondanks de oorlogsdreiging blijft het Internationale Rode Kruis in Joegoslavië om de gevolgen van de terugtrekking van de humanitaire medewerkers op te vangen. De veiligheid van de burgerbevolking staat hier voorop. Momenteel heeft het Internationale Rode Kruis nog 19 medewerkers in Pristina, 11 in Belgrado en 5 in Podgorica (Monte-negro), bijgestaan door 140 lokale rodekruismedewerkers. Bedoeling is om een operationele eenheid te vormen die adekwaat kan reageren op humanitaire noden. Andere rodekruismedewerkers zijn naar Macedonië gestuurd om het plaatselijke Rode Kruis te helpen bij de opvang van vluchtelingen.

Afgelopen nacht staken 1.400 vluchtelingen de grens met Macedonië over. De meesten vinden onderdak bij familie of vrienden. Het Macedonische Rode Kruis heeft samen met het Internationale Rode Kruis hygiënepakketten, basisgeneesmiddelen en matrassen verdeeld onder de
10.800 geregistreerde vluchtelingen in Macedonië.

Gisteren nog reden drie vrachtwagens met hulpgoederen naar Glodovac en Novosele, ten noorden van Pristina om 3.000 vluchtelingen daar te helpen. Een medisch rodekruis-team slaagde erin gewonden te verzorgen. In Podujevo, eveneens ten noorden van Pristina kregen 1.500 vluchtelingen voedselpakketten van het Rode Kruis. Vorige week verdeelde het Rode Kruis meer dan 100 ton hulpgoederen aan meer dan
12.500 vluchtelingen in Kosovo, vooral in de streek van Pec en Drenica. De hulp bestaat uit bloem, suiker, olie, hygiënepakketten, dekens, kaarsen, bedden, matrassen en keukensets.

Brussel, 25 maart 1999

Voor meer informatie kan u terecht bij Jan Snoeck, tel. kantoor: (02)645.45.01, GSM (075)64.00.23, fax: (02)646.04.41, e-mail: press@redcross-fl.be
Rode Kruis-Vlaanderen-Perszaken, Vleurgatsesteenweg 98, 1050 Brussel.

Deel: ' Rode Kruis blijft in Joegoslavië '
Lees ook