Rode Kruis Vlaanderen

Persbericht

Rode Kruis klaar om bijstand te verlenen aan de slachtoffers van de oorlog tegen Irak

Het Rode Kruis treft al enkele maanden voorbereidingen om hulp te kunnen verlenen aan de slachtoffers van een nakende oorlog tegen Irak. Ook Rode Kruis-Vlaanderen heeft op dit ogenblik een logistieke noodeenheid en twee afgevaardigden klaarstaan om zo nodig binnen de 48 uur te vertrekken naar één van de buurlanden.

Het Internationale Rodekruiscomité (ICRC) is al meer dan 20 jaar aanwezig in Irak, naar aanleiding van de oorlog tussen Iran en Irak. Op dit ogenblik zijn er 35 afgevaardigden en 300 plaatselijke medewerkers werkzaam verspreid over het land. Het ICRC zal normaal gezien aan het werk blijven als de oorlog uitbreekt.

De Iraakse bevolking werd al zwaar getroffen onder voorgaande conflicten en door de gevolgen van ruim 10 jaar internationale sancties. Hoewel er veel scenario's mogelijk zijn, zal de oorlog ongetwijfeld weer zware gevolgen hebben voor de bevolking. Onderzoek heeft aangetoond dat de kindersterfte de voorbije periode meer dan verdubbeld is, vooral ten gevolge van diarree. De kwaliteit van het drinkbaar water en de algemene hygiëne heeft ernstig te lijden onder falende waterzuiveringsinstallaties en rioleringssystemen. Ondanks de versoepeling van de sancties via het `olie-voor-voedsel'-programma, leeft de meerderheid van de Iraakse bevolking in grote armoede. Zo'n 15 miljoen Irakezen zijn nu reeds afhankelijk van voedselhulp en 25 % van de kinderen jonger dan 5 is ondervoed.

De Internationale Federatie van Rodekruis- en Rodehalvemaanverenigingen ondersteunt de Iraakse Rode Halve Maan. Samen kunnen zij medische verzorging verlenen aan 55.000 gewonden. Er zijn ook voorraden aangelegd om in een eerste fase hulp te verlenen aan 20.000 gezinnen.

Rekening houdend met mogelijke vluchtelingenstromen van Irak naar de buurlanden werden ook voorbereidingen getroffen via de buurlanden. De Syrische Rode Halve Maan kan tot 25.000 vluchtelingen opvangen. De Turkse Rode Halve Maan is klaar voor de opvang van 100.000 vluchtelingen verspreid over een tiental locaties. De Jordaanse Rode Halve Maan heeft zijn noodstocks eveneens aangevuld en kan zorgen voor tijdelijke opvang van 25.000 vluchtelingen. De Iraanse Rode Halve Maan heeft voorbereidingen getroffen voor de oprichting van 10 kampen langs de grens met Irak, telkens voor 20.000 vluchtelingen.

Verder zijn over de hele wereld Rodekruisverenigingen bezig met het mobiliseren van goederen en personeel. Zo staan er 30 Emergency Response Units (ERU) klaar om ingezet te worden in de buurlanden van Irak voor medische hulp en de watervoorziening. Deze eenheden bestaan uit kleine (2 tot 20 afgevaardigden) gespecialiseerde (veldhospitaal, basisgezondheidszorg, waterzuivering en kamphygiëne) teams die volledig autonoom kunnen werken en gezamenlijk bijstand kunnen leveren aan meer dan 1 miljoen mensen gedurende 1 maand. De noodteams worden geleverd door België, Oostenrijk, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Japan, Noorwegen, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk.
Om de hulpstromen in goede banen te leiden staan er ook verscheidene logistieke en communicatie ERU-teams klaar.

Het ICRC heeft verschillende hulpacties lopen in Irak. Daar waar het aanvankelijk vooral ging om de zorg voor de krijgsgevangenen, zijn de taken de laatste 10 jaar uitgebreid naar de gezondheidssector en de waterinfrastructuur. Zo werden tijdens de voorbije 4 jaar renovatiewerken uitgevoerd in verschillende grote hospitalen in de steden. Tegelijkertijd werden ook kleine gezondheidsposten gerehabiliteerd en werd er training gegeven aan verplegend personeel in de landelijke gebieden. Rodekruismedewerkers voerden herstellingswerken uit aan de waterzuiveringssystemen en leidden personeel op in de technieken voor het noodzakelijke onderhoud van de installaties. Ook de nodige voorraden werden aangelegd om snel de nodige herstellingswerken te kunnen uitvoeren.

Einde februari namen 560 vrijwilligers deel aan een vaccinatiecampagne tegen polio, waarbij meer dan 4 miljoen kinderen gevaccineerd werden. Nog tijdens de maand maart namen de vrijwilligers van de Rode Halve Maan deel aan vaccinatiecampagnes tegen de mazelen.

Brussel, 19 maart 2003

Deel: ' Rode Kruis klaar om bijstand te verlenen aan slachtoffers Irak '
Lees ook