Rode Kruis Vlaanderen

Persbericht

Rode Kruis lanceert grootschalig TBC-programma

In Wit Rusland, Moldavië, Rusland en Oekraïne sterft iedere 25 minuten iemand aan de gevolgen van tuberculose (TBC). De ziekte- en sterftecijfers in Rusland liggen 20% hoger dan in de drie overige landen. In Rusland alleen worden elk jaar 110.000 nieuwe gevallen van TBC geregistreerd, één vijfde van hen sterft. Op dit ogenblik worden 300.000 TBC-patienten behandeld.

De voorbije zeven jaar viel de snelle stijging van het aantal TBC-gevallen in de regio op. In 1991 werden 34 gevallen van TBC per 100.000 vastgesteld. In 1998 was dit al opgelopen tot 80.In het verafgelegen Buratia (centraal Siberië) gaat het om 500 gevallen per 100.000. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zegt dat er dringende maatregelen nodig zijn indien het cijfer 58 op 100.000 bedraagt.

Het Rode Kruis en de WHO schatten dat een intensieve campagne tegen deze ziekte 15 tot 20 jaar zal moeten worden gevoerd, wil men het aantal besmettingen onder controle krijgen. Nog eens 30 jaar is nodig om het probleem te kunnen omvatten.

Het Rode Kruis en de nationale rodekruisverenigingen van Wit Rusland, Moldavië, Rusland en Oekraïne geven vrijdag een seminarie en een persconferentie die worden bijgewoond door de ministers van volksgezondheid van de betrokken landen en door George Weber, secretaris-generaal van de Internationale Federatie van Rode Kruis en Rode Halve Maanverenigingen. Hier zullen zij een noodoproep doen om 9 miljoen Zwitserse Frank, die nodig is voor het eerste jaar van de campagne uit te voeren, in te zamelen.

Met deze oproep verbinden het Rode Kruis en de nationale rodekruisverenigingen van de vier landen zich aan een eerste anti-TBC-programma van 5 jaar. In dit programma legt het Rode Kruis de nadruk op informatie, educatie, communicatie en sociale ondersteuning. Voor de drie eerste componenten zal een grootschalige informatie-campagne worden opgezet waarvoor alle mogelijke media worden ingeschakeld. De informatie zal worden verspreid in werkplaatsen, scholen, ziekenhuizen, publieke plaatsen en bij de mensen thuis, met als doel het belang van de behandeling te benadrukken, maar ook om de bevolking de voordelen van het programma te doen beseffen.

Aangepaste sociale ondersteuning zal een volledig herstel en reïntegratie in de maatschappij mogelijk maken. Omdat gezond voedsel cruciaal is voor het succes van de behandeling en omdat veel TBC-patiënten thuisloos en werkloos zijn, worden hen warme maaltijden, kleren en voedsel bezorgd.

Om op deze noden in te gaan, is een perfecte samenwerking vereist tussen het Rode Kruis, de gezondheidsinstellingen en de overheid. Het Rode Kruis gelooft dat het de mogelijkheden heeft om deze campagne op zich te nemen, om bewustmaking omtrent TBC en zijn oorzaken te creëren en om de patiënten en families bij te staan.

Brussel, 11 maart 1999

Voor meer informatie kan u terecht bij Jan Snoeck, tel. kantoor: (02)645.45.01, GSM (075)64.00.23, fax: (02)646.04.41, e-mail: press@redcross-fl.be
Rode Kruis-Vlaanderen-Perszaken, Vleurgatsesteenweg 98, 1050 Brussel.

Deel: ' Rode Kruis lanceert grootschalig TBC-programma '
Lees ook