Rode Kruis Vlaanderen

Persbericht

De bevoegdheid van het Internationaal Tribunaal voor Ex-Joegoslavië in Kosovo

Op 7 april maakte het Amerikaanse State Department de namen bekend van negen Servische officieren die mogelijk vervolgd zullen worden voor oorlogsmisdaden voor een internationaal tribunaal. James Rubin, woordvoerder van het Amerikaanse State Department, benadrukt dat ze de negen er nog niet van willen beschuldigen de oorlogsmisdaden te hebben bevolen, maar dat er wel zekerheid over bestaat dat die misdaden gepleegd zijn, en dat dit kan leiden tot vervolging voor een internationaal Tribunaal. Hij verduidelijkte dat het ook aan een internationaal tribunaal is om de verantwoordelijkheid van Milosevic voor de begane gruwelijkheden vast te stellen.

Het is niet de eerste keer dat in het gruwelijke conflict in Kosovo de vraag rijst naar bestraffing Een analyse van het statuut van het Internationaal Tribunaal voor voormalig Joegoslavië leert dat het Tribunaal ook bevoegd is om op te treden naar aanleiding van het conflict in Kosovo. Het Tribunaal werd opgericht bij resolutie 827 van de VN-Veiligheidsraad op 25 mei 1993, in het kader van Hoofdstuk VII van het Handvest van de Verenigde Naties. In de resolutie beriepen de VN zich op het feit dat de voortdurende schendingen van het Internationaal Humanitair Recht een bedreiging van de internationale vrede en veiligheid uitmaken.

Het Tribunaal is bevoegd voor ernstige inbreuken op de Verdragen van Genève van 1949, ernstige inbreuken op de wetten en gewoonten van oorlog, genocide en misdaden tegen de mensheid gepleegd sinds 1 januari 1991. Hoe lang deze bevoegdheid blijft voortduren moet de VN-Veiligheidsraad bepalen, maar tot nu toe werd geen einddatum vooropgesteld. De territoriale bevoegdheid van het Hof strekt zich uit tot het volledige grondgebied van het voormalige Joegoslavië. Internationaal zijn er dus voldoende mogelijkheden om oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid in Kosovo te berechten, zelfs nu het permanent Internationaal Strafgerechtshof nog niet functioneert.

Brussel, 8 april 1999

Voor meer informatie kunt u terecht bij Arianne Acke, tel. kantoor: 02/349.55.41

Deel: ' Rode Kruis over bevoegdheid Tribunaal Ex-Joegoslavië '
Lees ook