Het Nederlandse Rode Kruis

1 Augustus 2001


Rode Kruis stuurt hulpgoederen naar Polen

Morgen vertrekt de eerste zending hulpgoederen van het Nederlandse Rode Kruis naar de slachtoffers van de overstromingen in Polen. In totaal stuurt het Nederlandse Rode Kruis desinfecterende middelen voor 15.000 mensen, 15.000 hygienepakketten met onder andere zeep, waspoeder en handdoeken, een nog te bepalen hoeveelheid pakketten meet eerstehulpmiddelen en duizenden rubberen laarzen, rubberen handschoenen en vuilniszakken. De goederen gaan naar de opslagplaats van het Poolse Rode Kruis in Rzesnow, in het zuidoosten van Polen, en worden van daar uit gedistribueerd.

Het hulptransport wordt deels gefinancierd uit eigen middelen van het Nederlandse Rode Kruis (290.000 gulden) en deels door het ministerie van buitenlandse zaken (250.000 gulden). Voor mensen die een gift willen overmaken, is gironummer 22.000 t.n.v. het Nederlandse Rode Kruis (o.v.v. Polen) opengesteld.

Het Poolse Rode Kruis heeft vanaf het eerste uur hulpgoederen gedistribueerd onder de getroffen bevolking, zoals drinkwater, voedsel, kleding, dekens, slaapzakken en zeep. Ook organiseren afdelingen van het Poolse Rode Kruis lokaal inzamelingsacties. In Gdansk zijn eerste-hulpposten ingericht. De overstromingen van de Wisla en haar zijrivieren, veroorzaakt door de ongekend zware regenval, hebben dertig mensen het leven gekost. Zeker 15.000 mensen zijn geevacueerd. De dijken zijn door de extreem hoge waterstanden verzadigd geraakt en op tal van plaatsen sijpelt het water er doorheen. Vooral het zuiden van Polen is zwaar getroffen: 3000 hectare land staat onder water en bruggen, rioleringen en huizen zijn verwoest.

Deel: ' Rode Kruis stuurt hulpgoederen naar Polen '
Lees ook