Rode Kruis Vlaanderen

Persbericht

Rode Kruis diep geschokt door overlijden Rik D'Hondt

Rode Kruis-Vlaanderen is diep geschokt door het overlijden van Rik D'Hondt, de verantwoordelijke van het opvangcentrum voor asielzoekers in De Haan.

De ruim 17.000 medewerkers van Rode Kruis-Vlaanderen betuigen hun gevoelens van diep medeleven aan Riks echtgenote, ouders, broers, zussen en overige familieleden. Ze verzekeren de familie van de blijvende steun van het Rode Kruis in deze moeilijke en droevige periode.

Rode Kruis-Vlaanderen zal Rik D'Hondt blijven herinneren als een gemotiveerd medewerker die zich steeds met hart en ziel heeft ingezet voor het opvangen van asielzoekers. Rode Kruis-Vlaanderen is fier en dankbaar dat zij op mensen kan rekenen als Rik D'Hondt die vanuit engagementen in de jeugdbeweging, ook in het beroepsleven verantwoordelijkheid opnemen om het leed van anderen te verhelpen. Zijn overlijden laat een leemte na bij allen die hem van nabij gekend hebben.

Brussel, 6 maart 1999

Voor meer informatie kan u terecht bij Jan Snoeck, tel. kantoor: (02)645.45.01, GSM (075)64.00.23, fax: (02)646.04.41, e-mail: press@redcross-fl.be
of bij Tuur Hoste, tel. kantoor (02)645.45.45, GSM (0476)50.50.58. Rode Kruis-Vlaanderen-Perszaken, Vleurgatsesteenweg 98, 1050 Brussel.

Zoekwoorden:

Deel: ' Rode Kruis Vlaanderen geschokt door overlijden Rik D'Hondt '
Lees ook