Rode Kruis Vlaanderen

Persbericht

Bibliotheekweek: Met leesouders en boeken brengt het Rode Kruis leesplezier in het ziekenhuis

Het Rode Kruis werkt mee aan de Bibliotheekweek met als thema 'Leesplezier, je vindt het hier' en de campagne 'Voorlezen doet kinderen groeien' die beide lopen van 18 tot 24 oktober 1999. Tijdens deze week zullen een 60-tal vrijwillige leesouders van het Rode Kruis menig kind rode luisteroortjes bezorgen in de kinderafdelingen van 27 verschillende ziekenhuizen in Vlaanderen.

Niet alleen tijdens de Bibliotheekweek maar het hele jaar door zijn de leesouders actief in de ziekenhuizen om er het verblijf voor kinderen wat aangenamer te maken. "Gewoonlijk lees ik een verhaaltje voor of kijk ik samen met het kind in een prentenboek", zegt leesmoeder Dominique uit Gent. "Andere kinderen willen graag een tekening maken over het verhaal of willen prentjes kleuren in een kleurboek". Boeken kunnen op die manier jonge patiëntjes ontspannen, hen afleiden, hun emoties helpen verwerken...

Leesouders moeten creatief en communicatief zijn en zich kunnen verplaatsen in de situatie van een kind. Alle leesouders zijn dan ook rodekruisvrijwilligers die hiervoor speciaal zijn gerekruteerd en opgeleid. Zij werken steeds in nauwe samenwerking met het personeel van het ziekenhuis.

Kinderen en jongeren lezen ook graag zelf boeken wanneer ze in een ziekenhuis verblijven. In een 40-tal ziekenhuizen delen rodekruisvrijwilligers één- of tweemaal per week boeken uit aan het gretige jonge volkje. In bepaalde instellingen is er een lokaaltje waar de patiëntjes als verzetje zelf hun boek kunnen uitkiezen. Vooral de strips zijn heel populair maar er is ook keuze uit meer dan 10.000 kinder- en jeugdboeken: prentenboeken, verhalen, informatieve boeken... Verder heeft het Rode Kruis voor kinderen een klein assortiment groteletterboeken, makkelijk lezen-boeken, anderstalige boeken en muziekcassettes.

De rodekruisvrijwilligers die boeken uitlenen krijgen eveneens een aangepaste opleiding, met aandacht voor de belangrijke sociale kant én voor de vlotte werking van een bibliotheek.

De Ziekenhuisbibliotheken van het Rode Kruis lenen natuurlijk ook boeken uit aan volwassenen. Elk jaar lenen vrijwilligers in totaal meer dan 200.000 boeken uit in meer dan 100 ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen. Ze beschikken hiervoor over een gevarieerde collectie van 100.000 boeken. Om de collectie actueel te houden, koopt het Rode Kruis elk jaar 10.000 nieuwe boeken aan.

Brussel, 14 oktober 1999

Deel: ' Rode Kruis Vlaanderen werkt mee aan bibliotheekweek '
Lees ook