Rode Kruis Vlaanderen

Persbericht

Rode Kruis voor pers bereikbaar in Albanië en Macedonië

Zoals bekend is er door de gebeurtenissen in Joegoslavië een enorme vluchtelingenstroom op gang gekomen. De vluchtelingen trekken vooral naar Albanië en Macedonië. Het Internationale Rode Kruis stelt samen met de nationale rodekruisverenigingen van de respectievelijke landen alles in het werk om de vluchtelingen op te vangen.

U kan het Rode Kruis in Albanië en Macedonië rechtstreeks bereiken voor informatie en/of interviews in het Engels of het Frans. Er zijn momenteel geen Nederlandstalige rodekruismedewerkers in beide landen.
* ALBANIE

+ Internationale Rode Kruis (Tirana) o Contactpersoon: Gorkhmaz Husseynov kantoor: 00-355-423-4510
gsm: 00-355-382-026254
o Contactpersoon: Ariane Tombet
00-355-423-0263
00-355-424-0674

+ Albanese Rode Kruis Secretaris-Generaal: Pandori Ketri (interviews in het Frans) 00-355-382024030
* MACEDONIE: Internationale Rode Kruis (Skopje)
+ Contactpersoon: Hannu-Pekka Laiho
kantoor: 00-38-991 11 32 50
gsm: 00-36-20 92 33 863

+ Contacpersoon: Macarena Aguilar (komt later aan) gsm: 00-34-670-060359

Brussel, 29 maart 1999

Voor meer informatie kan u terecht bij Jan Snoeck, tel. kantoor: (02)645.45.01, gsm (075)64.00.23, fax: (02)646.04.41, e-mail: press@redcross-fl.be
of bij Axel Vande veegaete, tel. kantoor: (02)349.55.55, gsm: (075)35.50.08
Rode Kruis-Vlaanderen-Perszaken, Vleurgatsesteenweg 98, 1050 Brussel.

Deel: ' Rode Kruis voor pers bereikbaar in Albanië en Macedonië '
Lees ook