Het Nederlandse Rode Kruis

10 juni 2002
Rode-Kruisconferentie over ´Climate Change and Disaster Preparedness´

Van 26 tot en met 28 juni organiseert het Nederlandse Rode Kruis in samenwerking met het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Internationale Federatie van Rode-Kruis- en
Rode-Halve-Maanverenigingen (IFRC) de eerste ´International Conference on Climate Change and Disaster Preparedness´. De conferentie over klimaatverandering en de voorbereiding op natuurrampen vindt plaats in de Koninklijke Schouwburg te Den Haag.

Klimatologische veranderingen hebben grote consequenties voor het werk van het Rode Kruis. Door klimatologische veranderingen neemt het aantal natuurrampen en de intensiteit daarvan wereldwijd toe. Hevige regenval, zeer hoge of lage temperaturen en orkanen hebben een groeiend aantal slachtoffers tot gevolg, juist ook in ontwikkelingslanden. Vooral mensen in kwetsbare posities zullen het hardst getroffen worden. Het Rode Kruis helpt mensen niet alleen tijdens en na een ramp maar ook daarvóór: de voorbereiding op natuurrampen is een essentiële taak van het Rode Kruis. Na overstromingen in Bangladesh bouwde het Rode Kruis orkaanbestendige schuilplekken. Ook zette het een waarschuwingssysteem op, waardoor mensen tijdig konden vluchten. Bij latere overstromingen vielen veel minder slachtoffers dan voorheen. Disaster Preparedness-programma´s verminderen de kwetsbaarheid van mensen in rampgevoelige gebieden en situaties.

Tijdens de conferentie komen zo´n 150 klimaatwetenschappers, deskundigen op het gebied van Disaster Preparedness, hulpverleners en beleidsmakers uit binnen- en buitenland voor de eerste maal bijeen om een brug te slaan tussen de wetenschap en de praktijk. De bestaande kennis op het gebied van klimaat, weersextremen en Disaster Preparedness kan beter op elkaar worden afgestemd. Dit moet ertoe leiden dat de invloed van klimatologische veranderingen op mensen in kwetsbare situaties hoger op de agenda komt te staan en dat er concrete, gezamenlijke programma´s worden ontwikkeld die de weerbaarheid van de bevolking in rampgevoelige gebieden vergroten.

Co-sponsoren van de conferentie zijn ´The Provention Consortium and the Disaster Management Facility´ van de Wereldbank, de ´Dialogue on Water and Climate´ en de ´International Strategy for Disaster Reduction´.

De voertaal is Engels.

Deel: ' Rode-Kruisconferentie over ´Climate Change and Disaster Preparedness´ '
Lees ook