Rijksuniversiteit Groningen

Roerdink hoogleraar Wetenschappelijke visualisatie en computergrafiek

Dr. Jos Roerdink is benoemd tot hoogleraar Wetenschappelijke visualisatie en computergrafiek bij de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Het gaat om een nieuwe leerstoel die onder meer is ingesteld ter ondersteuning van het nieuwe visualisatiecentrum van de RUG, bestaande uit een 'CAVE' (Computer Animated Virtual Environment, een kubusvormige ruimte met vier projectiewanden) en een 'Reality Theatre' (theater met groot beeldscherm, geschikt voor grotere groepen), waarin driedimensionale virtuele werelden zichtbaar worden gemaakt. Verder is de leerstoel bedoeld om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een Neuroimaging Centrum voor de RUG en het AZG. Vanuit de natuurwetenschappen is er steeds meer behoefte aan visualisaties van omvangrijke reken- en meetgegevens, en in de levenswetenschappen (geneeskunde, genoomonderzoek) spelen interactieve visualisatiemethoden en beeldvormende technieken zoals PET, CT of MRI een steeds grotere rol. Roerdink is een expert in de (medische) beeldverwerking, visualisatie en de mathematische morfologie, waarover hij vele publicaties op zijn naam heeft staan. Hij is lid van de onderzoekscholen BCN (Behavioral and Cognitive Neurosciences) en ASCI (Advanced School for Computing and Imaging). Hij is bovendien redacteur van verschillende internationale tijdschriften, zoals Pattern Recognition en Journal of Mathematical Imaging and Vision. Verder is hij onder meer lid van de IEEE Computer Society en was hij (mede)organisator van een aantal internationale conferenties, zoals het 'International Symposium on Mathematical Morphology and its Applications' in 1998 te Amsterdam. In 2001 ontving Roerdink de Honorable Mention Winner Award van de Pattern Recognition Society voor zijn artikel 'Group morphology' (Pattern Recognition, vol. 33, pp. 877-895, 2000).

J.B.T.M. Roerdink (1954) studeerde in 1979 cum laude af aan de Katholieke Universiteit Nijmegen in de (theoretische) natuurkunde en voltooide de lerarenopleiding natuurkunde. Tevens behaalde hij een kandidaatsexamen in de biologie. In 1983 promoveerde hij aan de Universiteit Utrecht en vervolgens werkte hij twee jaar als post-doc onderzoeker bij de Universiteit van Californië in San Diego. Van 1985 tot 1992 was Roerdink verbonden aan het Centrum voor Wiskunde en Informatica te Amsterdam, eerst twee jaar als post-doc onderzoeker en vervolgens als projectleider 'beeldbewerking en reconstructie'. Van 1992 tot zijn aanstelling als hoogleraar was hij UHD bij het instituut voor Wiskunde en Informatica van de RUG.

Informatie

prof.dr. J.B.T.M. Roerdink, tel. (050)363 39 31, e-mail: roe@cs.rug.nl , website: www.cs.rug.nl/~roe

Deel: ' Roerdink benoemd tot hoogleraar Wetenschappelijke visualisatie en co.. '
Lees ook