Gemeente Roermond

Roermond, 18 september 2001

Roermond verontrust over advies commissie voor de milieueffectrapportage IJzeren Rijn

Het college van burgemeester en wethouders heeft kennis genomen van het persbericht over het advies over de IJzeren Rijn van de commissie voor de milieueffectrapportage. Deze commissie adviseert de ministers van Verkeer en Waterstaat en Vrom over de milieueffectrapportage over de IJzeren Rijn. De commissie heeft dezelfde mening als de gemeente Roermond dat de afstemming van de Nederlandse MER met de internationale studies onvoldoende is. Buitenlandse alternatieven zoals de Montzenroute (via Luik) zijn onvoldoende vergeleken met de mogelijkheden binnen Nederland.

Wethouder Swachten in een eerste reactie: "We zijn echter verontrust over de opmerkingen van de commissie over het historisch tracé. De commissie verklaart in haar persbericht dat uit aanvullende informatie blijkt dat er voldoende aanknopingspunten zijn om beschermde soorten in stand te houden, als het historisch tracé gekozen wordt. Wel geeft de commissie hierbij aan dat er nog extra onderzoek nodig is dat dit moet bevestigen. Onze bezorgdheid heeft vooral te maken met de termijn van vijf jaar. Uit een onderzoek door Alterra naar de ecologische effecten van de IJzeren Rijn op het Meinweggebied, blijkt dat er onherstelbare schade aan de natuur is als dit tracé langer dan vijf jaar gebruikt zou worden. En een tijdelijk gebruik is naar ons idee altijd langer dan vijf jaar." Een uitgebreidere reactie kon wethouder Swachten nog niet geven omdat het advies van de commissie voor de milieueffectrapportage nog door de gemeente Roermond wordt bestudeerd.

Deel: ' Roermond verontrust over advies commissie over IJzeren Rijn '
Lees ook