Provincie West-Vlaanderen

Persberichten

100 Roeselaarse leerlingen zetten zich in als vrijwilliger te Brugge
Brugge, 22/3/2000
Naar aanleiding van de week van het vrijwilligerswerk werd door het Provinciaal Steunpunt Vrijwilligerswerk een initiatief uitgewerkt om leerlingen in klasverband te stimuleren om vrijwilligerswerk te verrichten. Momenteel nemen er al 40 organisaties en 10 scholen aan het initiatief deel. Een aantal organisaties komt in de klas spreken over hun werking. Andere organisaties bieden aan kleine groepjes leerlingen de kans om als vrijwilliger een halve of een hele dag mee te werken. Dit initiatief sluit bovendien goed aan bij de nieuwe methodieken van ervaringsgericht-onderwijs en bij moderne trends om in vakken zoals godsdienst, zedenleer en maatschappelijke vorming en bij bezinningsdagen aandacht te hebben voor het vrijwilligerswerk.
In het Bisschoppelijk Lyceum Van de Grauwe Zusters uit Roeselare heeft men al langer begrepen wat de waarde is om leerlingen te laten kennis maken met het vrijwilligerswerk. Reeds enkele jaren trekken ze er met de leerlingen van het 6e jaar op uit om in het kader van de bezinningsdagen zich als vrijwilliger in te zetten. De ervaringen van de leerlingen en de leerkrachten zijn elk jaar opnieuw bijzonder positief.

Dit jaar gaat het Bisschoppelijk Lyceum onder leiding van Mevr. Kathleen Vanbesien met meer dan 100 leerlingen uit het 6e jaar ASO op bezinnings-tweedaagse naar Brugge. Daar zullen de leerlingen op donderdagvoormiddag 23 maart in kleine groepjes meewerken als vrijwilliger in een 20-tal organisaties uit de welzijns- en gezondheids-sector in de regio Brugge. Zo werken er ondermeer 10 leerlingen mee als vrijwilliger in het RVT Jerusalem. Daar helpen ze om 8u bij het ontbijt en verzorgen ze om 9u45 de eucharistieviering (muzikale begeleiding + keuze en voordracht van teksten rond het thema lente).

Tegen de middag helpen ze opnieuw bij de maaltijd. Andere organisaties waar ze in kleine groepjes meewerken zijn onder andere Poverello, Huis Mensa (opvang vluchtelingen), Sint-Lucasziekenhuis (afdeling ergo), Hermelijn (kinderdagverblijf), Loca Labora (sociale werkplaats biologische groententeelt), Stedelijke Preventiedienst, De Vuurbloem (Centrum voor Geweldloosheid), .

INDIEN ER LEERKRACHTEN OF ORGANISATIES ZIJN DIE INTERESSE HEBBEN IN DIT INITIATIEF DAN KUNNEN ZE VOOR MEER INFORMATIE ALTIJD TERECHT BIJ HET PROVINCIAAL STEUNPUNT VRIJWILLIGERSWERK OP TELEFOONNR. (050 / 40.35.55)

Zoekwoorden:

Deel: ' Roeselaarse leerlingen zetten zich in als vrijwilliger '
Lees ook