Universiteit van Utrecht

Nieuws
Persberichten


8 juli 1999

Roldoorbrekend denken leidt bij meisjes niet tot keuze exacte vakken

De keuze voor exacte vakken door meisjes gaat, in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, niet gepaard met progressief denken of een meer dan gemiddelde behoefte om te presteren. Er is zelfs een tendens dat meisjes meer exact kiezen naarmate hun moeders en in mindere mate ook zijzelf conservatie-vere sekserol-opvattingen heben. Tot die conclusie komt de Utrechtse sociaal wetenschapper Paul Hustinx in zijn onderzoek onder jongeren naar de keuze voor hun vakkenpakket, dat deze week verschijnt.

In het onderzoek, begin jaren '90 uitgevoerd, heeft Hustinx de samenhang tussen de keuze van het vakkenpakket en de opvattingen van leerlingen en ouders over maatschappelijke onderwerpen onder-zocht. Ook heeft hij gekeken naar het verband tussen prestatiedrang en pakketkeuze. Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van (ex) HAVO- en VWO-leerlingen uit een representatieve steekproef van Nederlandse jongeren.

Uit het onderzoek blijkt een duidelijk verschil tussen de omstandigheden waaronder jongens en meisjes een exact pakket kiezen. Jongens kiezen de meeste exacte vakken wanneer hun ouders conservatief denken over culturele en economische kwesties. Ook hangt de keuze voor exacte vakken bij jongens duidelijk samen met de behoefte om te presteren.

Opvattingen van de ouders zeggen meer over de vakkenkeuze dan de opvattingen van de leerling. Blijkbaar is het eerder het ideologische klimaat in het gezin dat de voorkeur van scholieren bepaalt dan een bewuste eigen stellingname. Opmerkelijk is dat bij meisjes de opvattingen van de vader geen enkele rol spelen.

Voor de afwezigheid van een verband tussen de keuze van meisjes voor exacte vakken en een progressief gezinsklimaat of prestatiemotivatie geeft Hustinx meerdere verklaringen. Ten eerste kan het zijn dat progressieve meisjes een bepaalde maatschappelijke betrokkenheid hebben meegekregen waardoor mens- en maatschappij-vakken voor hen een hogere prioriteit hebben dan exacte vakken. Ten tweede kan een progressief thuisklimaat samengaan met een vrije opvoedingsstijl waardoor dochters juist veel ruimte krijgen om traditionele keuzes te maken. Een derde verklaring is dat een overwaardering van exacte vakken niet vanzelfsprekend is vanuit een postmoderne, niet-traditionele levensvisie.

P.W.J. Hustinx
Vakkenpakketkeuze op HAVO en VWO. De invloed van de politiek-maatschappelijke oriëntatie van leerlingen en hun ouders alsmede de prestatiemotivatie en enkele achtergrondkenmerken van de leerling.

Uitgeverij Eburon, Delft. ISBN 90-5166-715-9

Voorlichter Laurien Timmermans, Tel.: (030)2537567/ 2533550, E-mail: l.timmermans@csc.usc.uu.nl

Laatst gewijzigd: 14 juli, 1999
Communicatie Service Centrum
Heidelberglaan 8

3584 CS Utrecht
Telefoon (030) 2533550 / 2532572
Mediavragen per Email: UUmedia@csc.usc.uu.nl

Deel: ' Roldoorbrekend denken niet tot keuze exacte vakken '
Lees ook