URL: http://www.seniorweb.nl/anbo/persberichten.asp

30 Maart 2000

ROLLATOR TOONT VELE GEBREKEN
Peiling ouderenbonden levert veel klachten op

Al langere tijd krijgen de ouderenbonden signalen uit de achterban dat de rollator in vete gevallen niet optimaal zou functioneren. Daarom hebben de ouderenbonden ANBO, PCOB en de Unie KBO van 1 februari tot 15 maart 2000 een meldlijn opengesteld voor gebruikers van rollators. Zij werden daarbij ondersteund door de stichting KBOH (Kwaliteits- en Bruikbaarheidsonderzoek van Hulpmiddelen voor gehandicapten en ouderen). De voorlopige resultaten van het onderzoek bevestigen dit beeld. In totaal kwamen er 450 meldingen binnen, merendeels ernstige tot zeer ernstige klachten. Niet alleen gebruikers belden. maar ook een aantal hulpverleners en kinderen van gebruikers pakten de telefoon om klachten over de rollator door te geven,

De klachten die zijn binnengekomen, variéren van het niet hebben van een licht op de rollator en het ontbreken van een bel tot het spontaan inklappen van Wielen en het over de kop slaan omdat de remmen blokkeren. De meest voorkomende klachten hebben betrekking op remkabels die blijven haken, zwabberende en/of plotseling blokkerende zwenkwieltjes, losschietende remmen en te zware en moeilijk opklapbare rollators.

Veel ouderen melden dat de rollator voor hen een belangrijk hulpmiddel is, waardoor zij langer zelfstandig- kunnen blijven en dus ook langer thuis kunnen blijven wonen. Degene die de rollator heeft uitgevonden. verdient volgens hen een prijs. Vanwege de vele klachten geven zij hun eigen rollator echter een onvoldoende.

De komende weken worden de resultaten van de peiling verwerkt in een rapport. Pas dan kunnen er scherpe conclusies aan de uitkomsten worden verbonden. Naar aanleiding hiervan gaan de ouderenbonden een aantal aanbevelingen formuleren richting politiek, zorgverzekeraars, fabrikanten en gebruikers. Waarschijnlijk gaan de ouderenbonden in het eindrapport ook pleiten voor toepassing door zorgverzekeraars van het huidige GQ-keuringsvoorschrift voor loophulpmiddelen, dat in 1996 bij KBO. is verschenen.

Maar vooral vinden de bonden dat er beter geluisterd moet worden naar de gebruikers. De verzekeraars en fabrikanten zullen zich meer moeten gaan inspannen om het aanbod (op maat) af te stemmen op de vraag van de gebruiker. Want zij weten als geen ander aan welke basiseisen de rollator moet voldoen.

Informatie:
ANBO, Frank van de Aa: (030) 2330060 / (06) 22832100 Jacqueline Zwagemakers
contentmanager ANBO-site/voorlichter

Zoekwoorden:

Deel: ' Rollator toont vele gebreken '
Lees ook