Gemeente Hilversum


Rond de zomer afsluiting van de binnenstad

Hoewel de binnenstad eigenlijk al afgesloten is voor autoverkeer, werkt dat in de praktijk niet. Geregeld worden voetgangers en fietsers (de laatsten alleen op de Groest) dwars gezeten door auto´s of vrachtwagens. Ook staan her en der auto´s geparkeerd. Er lijkt geen kruid tegen gewassen. Het college heeft daarom, helaas, moeten besluiten om de binnenstad echt af te sluiten.
In de komende maanden zullen op diverse toegangen en uitgangen van het zogenaamde kernwinkelgebied paaltjes worden geplaatst, die maar een zeer beperkt deel van de dag in de straat wegzinken. De winkels zullen hun bevoorrading zo moeten regelen dat hun leveranciers gebruikmaken van de vastgestelde venstertijden. In bepaalde gevallen kunnen onder anderen bewoners en ondernemers van het kernwinkelgebied onthefing krijgen om buiten de venstertijden het gebied in te rijden. Hiervoor kan dan een zogenaamde keycard worden aangeschaft. De ontheffingsregeling waarmee dit wordt geregeld, zal voor inspraak aan de betrokkenen worden voorgelegd. Dit zal in het voorjaar gebeuren. Daarna wordt de regeling definitief vastgesteld en kunnen de keycards worden aangevraagd.

Later meer informatie

In de loop van dit jaar zullen meer publicaties verschijnen over de afsluiting van de binnenstad voor het autoverkeer. Nadat de ontheffingsregeling is vastgesteld en het systeem is getest, zullen op ruime schaal folders worden verspreid. Degenen die in het kernwinkelgebied wonen of werken, of daar spullen moeten brengen of halen, zullen op tijd informatie krijgen. Maar ook mensen die komen winkelen of uitgaan in de binnenstad zullen worden geïnformeerd. Naar verwachting treedt het systeem kort na de zomervakantie in werking.

Deel: ' Rond de zomer afsluiting binnenstad Hilversum '
Lees ook