Ronde tafel gesprek over vaginale matjes


UTRECHT, 20121011 -- In Nederland zijn bij lange na niet zoveel vaginale matjes geplaatst als in Amerika, maar ook hier is het bij een aantal vrouwen misgegaan. De NVOG heeft gereageerd met het oprichten van een bekkenwerkgroep van uro-gynaecologen en wil graag het vertrouwen in de medische beroepsgroep herstellen.

Naar aanleiding van de nieuwsberichten over de vaginale matjes zijn de werkgroep bekkenbodem van de Nederlandse Vereniging Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) en, als vertegenwoordigers van de patiënten, de Stichting Bekkenbodem Patiënten (SBP) en de Patiëntenvereniging Gynaecologie Nederland (PGN) rond de tafel gaan zitten.

OntwikkelingenEr is een landelijk registratiesysteem (POMT) opgericht waarin alle gynaecologen die een operatie met mesh (matje) doen gegevens invoeren. Ook de vrouwen worden gevolgd. Zo wordt duidelijk hoeveel ingrepen er gedaan worden en hoeveel complicaties er optreden.

Door meer en vergelijkend onderzoek is duidelijker geworden wanneer en bij welke symptomen het best een matje gebruikt kan worden. Ook welke manier van opereren het beste is en wat de voorspellers van een negatieve uitkomst zijn is meer bekend geworden.

Het materiaal, de mesh, het matje, waarmee gewerkt wordt, is verbeterd. Het is vaak lichter en soepeler, erosie treedt minder vaak op. Een combinatie van oplosbaar en synthetisch materiaal is mogelijk en lijkt een goede tussenweg.

De werkgroep bekkenbodem van de NVOG en de NVOG zijn bezig met een 'NOTA' die duidelijk stelt wie, wat, waar en wanneer mesh chirurgie toegepast mag worden. Er worden daarin strengere eisen gesteld aan de uitvoerende centra en specialisten.

Er blijft een heel klein risico, minder dan 1%, op onherstelbare schade.

De werkgroep stelt dat het onomstotelijk duidelijk moet zijn voor de patiënt wat de fase is (van bewijs voor effectiviteit) waarin de ontwikkeling zit. Goed en volledig informeren van de patiënt is van het grootste belang. Een discussie over complicaties en twijfel over een chirurgische ingreep zou parallel moeten lopen met een discussie over een alternatieve behandeling. Dit laatste is soms niet mogelijk.


Lees ook
Overzicht nieuwsberichten over vaginale matjes

PGN, 10 oktober 2012Deel: ' Ronde tafel gesprek over vaginale matjes '
Lees ook