Provincie Zuid-Holland28-06-2000

Ronde van Alzheimer, op de ligfiets door de provincie Zuid-Holland

Vanaf vrijdag 30 juni 2000 bezoekt de heer Geert Leenders en vertegenwoordigers van Alzheimer Nederland de provincie Zuid-Holland. Gedeputeerde Loes van Ruijven-van Leeuwen ontvangt hen om 10.45 uur op het provinciehuis. De heer Leenders fietst in zijn sabbath-jaar door Nederland op zijn ligfiets om het ziektebeeld Dementie onder de aandacht te brengen. Leenders wil dementie terug op de publieke agenda. Daarom fietst hij langs allerlei scholen, gemeenten, zorginstellingen en provinciehuizen om te achterhalen wat organisaties doen voor mensen met deze ziekte alsook de direct betrokkenen.

Alzheimer Nederland probeert op verschillende manieren bekendheid te geven aan dementie en de gevolgen ervan voor patiënten en hun familie. De fietstocht door Nederland is hiervan een voorbeeld. Volgens Alzheimer Nederland moet dit ziektebeeld terug op de publieke agenda omdat de verzorging van deze patiënten thuis minder mogelijk is en hiermee in de toekomst een claim op externe verzorging wordt gelegd. Kinderen van dementerende ouderen kunnen in de toekomst niet meer de zorg op zich nemen. O0rzaken zijn te vinden in kleiner wordende gezinnen, het toenemend aantal werkende vrouwen en doordat kinderen niet meer in dezelfde gemeente wonen. De opvang van patiënten met dementie in verzorgings- of verpleeghuizen komt hiermee aan de orde.

Van de circa 3.400.000 inwoners van Zuid-Holland ondervinden volgens een nauwkeurige schatting ruim 57.830 mensen aan een vorm van dementie. Een ziekte met een onomkeerbaar karakter die iedereen kan treffen. Door de vergrijzing en door betere diagnostiek zal in 2040 het aantal dementerenden in Zuid-Holland oplopen tot ongeveer 117.000 patiënten.

Deel: ' Ronde van Alzheimer op ligfiets door Zuid-Holland '
Lees ook