Ingezonden persbericht

De Ronde Venen, 30 juni 2002
Persbericht

Ronde Venen Belang betreurt besluit van André Hazes zich uit de gemeenteraad terug te trekken enorm

André Hazes steunt Ronde Venen Belang (de grootste lokale partij in De Ronde Venen) al jaren. Om hieraan concrete uiting te geven, heeft hij zich bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen als 'lijstduwer' op de lijst van Ronde Venen Belang beschikbaar gesteld. Voor alle zekerheid pas op de zesde plaats. Dat hij ondanks zijn zesde plaats toch met voorkeurstemmen is gekozen, heeft iedereen en ook hem verbaasd. Hij heeft zich toen in maart verplicht gevoeld om ondanks zijn werktijden hieraan gehoor te moeten geven en alsnog de raad in te gaan. Door te betreuren en onterechte commotie is hieraan een einde gekomen.

André heeft van meet af aan in het campagnebrochures gesteld dat men niet van hem kan ver-wachten dat hij ook daadwerkelijk in de raad gaat zitten, omdat zijn werk zich grotendeels in de avonden afspeelt en juist dan de vergaderingen worden gehouden. Dat hij vanwege zijn voorkeur-stemmenwinst toch de raad in is gegaan, pleit enorm voor hem.

Vanaf het begin is door politieke tegenstanders getracht André in diskrediet te brengen, door te beweren dat 'hij er toch nooit zal zijn en zijn werk altijd zal laten voorgaan'. Dit is het begin van een commotie geworden, die is uitgemond in recente publicaties in de pers dat 'André al zes raads-vergaderingen niet heeft bijgewoond'. Hetgeen bij verificatie nog eens vanuit het gemeentehuis officieel aan de pers is bevestigd. Dit terwijl er toen pas twee raadsvergaderingen hebben plaats-gevonden.

Dat hij de installatie van de gemeenteraadsleden niet kon bijwonen was omdat hij reeds lang vast-staande contractuele verplichtingen had. En afspraak is voor André afspraak. De eerste officiële raadsvergadering heeft André gewoon bijgewoond. Op de tweede moest hij verstek laten gaan van-wege zijn reeds lang tevoren geplande werkvakantie in Amerika. Mag hij?

In de derde raadsvergadering, waar André ook aanwezig zou zijn geweest, was hij van plan over al die loze beweringen het een en ander te zeggen. 's Middags tijdens het vooroverleg met zijn fractie-voorzitter hierover, is hij echter helemaal op de onterechte verdachtmakingen dichtgeklapt.

André zelf: 'Wanneer je mevrouw Pieper *) heet en er gebeurt wat, dan lees je dat alleen in de plaatse-lijke bladen. Als je André Hazes heet, dan staat het meteen in alle landelijke media inclusief de TV. Mijn bedoelingen waren zeer goed, maar ik werd de grond in getrapt door mensen die ik dan elke keer weer in het gezicht zou moeten kijken en daar kan ik beslist niet tegen. Eerlijkheid staat bij mij nog steeds hoog in het vaandel'.

Jacques Dekker (fractievoorzitter): 'André is een gevoelig mens en niet iemand die in een klimaat zoals hij dat in de politiek van De Ronde Venen is tegengekomen, kan functioneren. Eerlijk en rond-borstig als hij is wil hij daarin ook niet meer verkeren. Het leidt hem bovendien emotioneel af van het maken van een nieuw album en het geven van drie concerten, waarvan een in het Olympisch Stadion en twee in Ahoy Rotterdam. André verwacht dat de inwoners die op hem hebben gestemd dit zeer goed zullen begrijpen'.

Nadere informatie: Jac. Dekker, telefoon 06.533.820.43


*) noot: Mevrouw Pieper, fractievoorzitter CDA is een van de eersten die met de bewering 'zal wel nooit komen' is begonnen.

Deel: ' Ronde Venen Belang betreurt besluit Hazes zich uit gemeenteraad teru.. '
Lees ook