Ingezonden persbericht

De Ronde Venen, 9 juli 2002

Persbericht

Ronde Venen Belang en André Hazes zijn gedrag van Pieper (fractieleider CDA) meer dan zat

De politieke tegenstanders van Ronde Venen Belang laten André Hazes niet met rust. Vorige week heeft André, juist vanwege het 'Hazes'-onvriendelijke klimaat in de gemeenteraad, zijn raadszetel ingeleverd en meteen daarna wordt hij weer daarmee geconfronteerd. Nu door nieuwe uitlatingen van fractieleider Pieper van het CDA, die rond bazuint dat: 'Jacques Dekker (fractieleider van Ronde Venen Belang) André Hazes voor eigen eer en glorie heeft misbruikt'. Daarop heeft André haar met een open brief van repliek gediend.

(Bijgaande brieftekst spreekt voor zich)

Meteen toen André Hazes zich als lijstduwer voor Ronde Venen Belang aanbood, heeft o.a. mevrouw Pieper de ongefundeerde uitspraak gedaan 'dat hij wel nooit op vergaderingen zal komen omdat hij zijn werk wel voorrang zal geven'. Zij heeft zijn afwezigheid, wegens een contractuele verplichting elders, tijdens de installatie van de raadsleden (niet eens een officiële raadsvergadering) dan ook triomfantelijk benadrukt.

André Hazes heeft de eerste officiële raadsvergadering normaal bijgewoond, bij de tweede kon hij niet aanwezig zijn omdat een reeds lang vooraf geplande werkvakantie in Amerika op zijn agenda stond. Men heeft er kennelijk geen begrip voor kunnen opbrengen (of men begrijpt dit niet eens) dat bij een artiest als André Hazes maanden vooraf al zijn agenda met verplichtingen staat volgeboekt en het tijd nodig heeft om dit aan een nieuwe situatie aan te passen. André is voor de derde raadsvergadering nog op dat politieke gedrag afgeknapt.

Mevrouw Pieper heeft zich namens het CDA vanaf het begin tegen Ronde Venen Belang afgezet. Nog niet eens in de gemeenteraad begonnen, heeft zij meteen na de verkiezingen de uitspraak gedaan dat: 'Ronde Venen Belang geen loyale coalitiepartner en onbetrouwbaar is'. Waar zij dat op heeft gebaseerd vertelde zij niet, noch heeft zij die bewering ooit willen staven. Om die reden zou Ronde Venen Belang geheel buiten, zoals zij het noemde, de coalitiebesprekingen zijn gehouden. Daarmee heeft zij blijk gegeven ook niets van het nieuwe bestel van 'Dualisme' waarbij geen sprake meer is van coalitievorming te begrijpen.

Nu een half jaar later weer beweert zij weer (Rijn en Gouwe, 27 juli jl.): 'dat Ronde Venen Belang mede buiten de coalitie is gehouden omdat we al wisten dat Hazes waarschijnlijk weinig aanwezig zou zijn'. Zo gaat dat dus in De Ronde Venen, de wil van de kiezers worden vertrapt op basis van veronderstellingen.

Zoals Pieper ook van de ongefundeerde en onjuiste veronderstelling uitgaat (Nieuwe Meerbode 3 juli jl.) dat 'wat Hazes nu zegt niet de tekst niet van hem is', alsof Hazes niet mondig genoeg is en niet voor zichzelf zou kunnen spreken. Pieper gaat onverdroten door: 'dat is niet Hazes', terwijl zij even verder later opmerkt: 'ik heb niets tegen Hazes. ik ken die man helemaal niet'. En om het compleet te maken 'Dekker misbruikt Hazes'. Dat dit laatste niet bepaald een toonbeeld van respect voor de persoon Hazes is, daaraan gaat zij volledig voorbij. En om het compleet te maken oordeelt Pieper over anderen: 'zo ga je niet met mensen om'. Ja.ja.

Ronde Venen Belang is dit antigedrag meer dan zat. En opnieuw geneert Ronde Venen Belang zich ten opzichte van André Hazes voor het politiek gedrag dat nog steeds tentoon wordt gespreid. Het is jammer dat de beterwillende raadsleden zich tijdens dit soort gevallen afzijdig houden.

Nadere informatie: Jac. Dekker, telefoon 06.533.82.043

Mevrouw P. Pieper
Proosdijstraat 33b
3641 AT Mijdrecht

Vinkeveen, 8 juli 2002

Mevrouw Pieper,

Na uw uitlating in de Nieuwe Meerbode van 4 juli jl.: 'dat Jacques Dekker rnij voor eigen eer en glorie zou hebben misbruikt' kan ik moeilijk nog 'Geachte' in de aanhef gebruiken. Daarvoor is uw uitlating te belasterend, zeker voor iemand die het boegbeeld is van een partij die de woorden 'Christelijk' en 'Democratisch' in de naam heeft staan.

Dat u geen flauw benul heeft van 'Democratie', heeft u direct na de verkiezingen al bewezen door de twee winnende lokale partijen helemaal buiten de 'wethoudersbesprekingen' te houden. Meer dan 25% van de kiezers, die een 'Appel' op de democratie hebben gedaan, is daarmee door u buiten spel gezet. Dat u daarbij ook nog mijn naam als excuus daarvoor misbruikt past geheel in uw uitspraak van 'zo ga je niet met mensen om'. Want u slaat de plank namelijk op een enorme wijze mis. Over het andere moeten de mensen maar oordelen.

Ik zeg bij dit alles bewust niet: 'heeft u uw partij ten schande gezet' en hiermee kom ik op de essentie van uw aantijging. Niet ik bepaal of u uw partij ten schande heeft gezet, dat kan alleen uw partij zelf bepalen. Zo zit het ook met uw uitspraak.

De enige die kan bepalen of ik door de heer Dekker zou zijn 'misbruikt' dat ben ik. En ik kan u verzekeren dat dit in het geheel niet het geval is. Ik ben al 20 jaar met de heer Dekker bevriend, ik heb geheel vrijwillig aangeboden om op de lijst van Ronde Venen Belang te gaan staan en mijzelf op geen enkele wijze 'misbruikt' gevoeld. Ik heb dit allemaal graag gedaan, net zoals ik gehoor aan de kiezer heb gegeven. U vertelt met uw uitlating het grote publiek dus alles over uzelf, over hoe u in elkaar zit en in het geheel niets over de heer Dekker en mij.

U praat ook over 'onder de gordel' en 'met modder gooien'. Dat herken ik wel wanneer u zegt 'te denken' dat hetgeen uit mijn mond in het persbericht stond niet van mij zou zijn. Mevrouw Pieper, Ronde Venen Belang heeft de tekst van het persbericht zoals behoort netjes aan mij voorgelegd en ik heb persoonlijk dat stukje tekst ingevoegd. Hetgeen u allemaal over mij beweert toont van weinig respect voor mij persoonlijk. Wanneer u zo met iedereen omgaat.....

Omdat u uw suggestieve lastering publiekelijk heeft gedaan, krijgt u ook publiekelijk mijn reactie hierop. Het is vreemd dat u niet op mijn woorden tijdens mijn installatie heeft willen reageren, maar nu wel onfatsoenlijk de heer Dekker en mij in de media probeert zwart te maken. Het onderstreept nog eens dat mijn besluit om met het gemeenteraadswerk te stoppen, voordat ik zelfs nog daarmee heb kunnen aanvangen, voor mij het juiste is geweest. Ik probeer namelijk altijd op een fatsoenlijke manier met mensen om te gaan en daarvan heb ik in mijn korte politieke loopbaan in het politieke klimaat van De Ronde Venen weinig van kunnen merken. Zeker van uw kant niet.

André Hazes

Deel: ' Ronde Venen Belang en André Hazes zijn gedrag Pieper meer dan zat '
Lees ook