Nieuw-Vlaamse Alliantie

Rondetafelconferentie onderwijs: hoge verwachtingen worden niet ingelost (01/07/02)

Op 22 februari 2002 startte de rondetafelconferentie over de toekomst van het Vlaamse leerplichtonderwijs met deelname van zes politieke partijen en vierenveertig organisaties. Vijf werkgroepen, met telkens een andere politieke partij als voorzitter, focussen elk op een thema: Gelijke kansen, Vrijheid van onderwijs, Onderwijskwaliteit, Onderwijspersoneel en Financiering. De verwachtingen waren hooggespannen, zowel minister-president Dewael als minister Vanderpoorten formuleerden ambitieuze doelstellingen. Beiden kondigden aan dat nog voor het zomerreces de bevindingen van de onderscheiden werkgroepen door de Vlaamse regering zouden verwerkt worden in een aantal krijtlijnen voor de toekomst van het onderwijs in Vlaanderen. Deze krijtlijnen zouden daarenboven worden verwerkt in de bespreking van de begroting 2003.

Paars-groen creëerde hoge verwachtingen maar ook deze keer blijkt er in de praktijk weinig van in huis te komen. De werkgroep onder voorzitterschap van de N-VA (Onderwijspersoneel) is tijdig klaar, andere werkgroepen geraakten daarentegen hopeloos achterop. De werkgroep Gelijke kansen, onder VLD-voorzitterschap, zou ten vroegste pas in september tot enige conclusies komen.

Ook minister Vanderpoorten leverde geen constructieve bijdrage tot de werkgroepen. Integendeel vergalde ze herhaaldelijk de sfeer door de aankondiging van controversiële beleidsmaatregelen, zonder ook maar enigszins rekening te houden met de besprekingen op de rondetafelconferentie (gelijke kansen, overdracht gemeentelijk basisonderwijs naar het gemeenschapsonderwijs...).

De N-VA herinnert minister-president Dewael aan zijn beloftes bij de start van de rondetafel. De N-VA eist dat de conclusies van de werkgroepen die tijdig de werkzaamheden afrondden, hun vertaling krijgen in de begrotingsbespreking. Voor de N-VA betekent dit een ingrijpende verhoging van het onderwijsbudget en prioriteit voor de uitvoering van het Vlaams regeerakkoord inzake de volledige kosteloosheid van het leerplichtonderwijs. Terzake werd een voorstel van resolutie van de N-VA-parlementsleden Chris Vandenbroeke en Kris Van Dijck, unaniem goedgekeurd. Ook hier blijft het echter wachten op de uitvoering.

Talloze onderwijsmensen en -verenigingen waren enthousiast en hoopvol gestemd bij de start van de rondetafel, paars-groen moet eindelijk eens de gestelde verwachtingen inlossen.

Auteur:
Nieuw-Vlaamse Alliantie
Kris Van Dijck, Vlaams parlementslid, en Geert Bourgeois, Algemeen Voorzitter

Meer informatie:
Contactpersoon: Ben Weyts
Telefoon: 02/219 49 30
Fax: 02/217 35 10
E-post: ben.weyts@n-va.be
Url: www.n-va.be

Zoekwoorden:

Deel: ' Rondetafelconferentie onderwijs hoge verwachtingen worden niet inge.. '
Lees ook