Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Kaderwet diervoeders

Uitnodiging VWA voor rondetafelgesprek over Kaderwet diervoeders

De Voorzitter van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

DBO/Adv-2361123

6 maart 2003

Op 24 februari jl ontving ik van u een brief met het verzoek om in te stemmen met een uitnodiging aan de Voedsel- en Warenautoriteit (VWA) om aanwezig te zijn bij een rondetafelgesprek over de Kaderwet diervoeders ter voorbereiding van een plenaire behandeling.

Graag laat ik u, mede namens de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, weten geen bezwaar te hebben tegen de aanwezigheid van de VWA en ga akkoord met de uitnodiging.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

drs. Clémence Ross-van Dorp

Deel: ' Rondetafelgesprek over Kaderwet diervoeders '
Lees ook