Gemeente Wageningen

rondje Wijziging hondenuitlaatveld Sportstraat

De meeste mensen kennen ze ondertussen wel, de hondenuitlaat- en losloopvelden. Sinds de invoering van het nieuwe hondenpoepbeleid in mei dit jaar, hoeven op deze veldjes de uitwerpselen van de honden niet te worden opgeruimd. Om de overlast van hondenpoep in de rest van de stad te verminderen moet de hondenpoep buiten de veldjes wel worden opgeruimd. Naast het opruimen van de hondenpoep, zijn de regels voor het aanlijnen ook aangepast. In de bebouwde kom mogen honden op de losloopvelden loslopen. Buiten de losloopvelden moeten de honden te worden aangelijnd.

De uitlaat- en losloopvelden worden in de zomer wekelijks schoongemaakt en gemaaid. Op dinsdagen heeft u de machines misschien wel eens aan het reinigen gezien. In de winter worden de velden tweewekelijks schoongemaakt.

Verandering uitlaatveld Sportstraat
Het hondenuitlaatveld aan de Sportstraat wordt verplaatst. De reden van deze verplaatsing is de slechte groei van het gras op dit uitlaatveld. Door de boombeplanting krijgt het gras te weinig licht om goed te kunnen groeien. Het uitlaatveld wordt daarom verplaatst naar de hoek Sportstraat/Harnjesweg.

Bezwaar
Als u bezwaar heeft tegen de verplaatsing van dit uitlaatveld kunt u reageren door vòòr 31 september a.s. een brief te schrijven aan het:

College van burgemeester en wethouders
Postbus 1
6700 AA Wageningen.

Werkgroep hondenbeleid
Op 5 september jl. heeft de eerste vergadering van de werkgroep hondenbeleid plaatsgevonden. De werkgroep heeft als doel de gemeente te adviseren en ideeën aan te reiken over honden in het algemeen en het gemeentelijk hondenbeleid in het bijzonder. In de werkgroep zijn verschillende belangen vertegenwoordigd. Zo zitten er in de werkgroep bewoners die sinds kort een hond hebben, maar ook hondenbezitters die al jaren genieten van hun trouwe viervoeter. Ook de niet-hondenbezitter is in de werkgroep vertegenwoordigd. Verder hebben twee hondentrainers zitting in de werkgroep.

Eén van de eerste activiteiten van de werkgroep is de evaluatie van het hondenbeleid. Deze evaluatie zal in het najaar van 2001 plaatsvinden. De werkgroep hondenbeleid wordt hierbij actief betrokken door de gemeente.

Deel: ' Rondje Wijziging hondenuitlaatveld Sportstraat Wageningen '
Lees ook