Gemeente Amsterdam


Bezoekadres
Stadhuis, Amstel 1
1011 PN Amsterdam
Directie Communicatie Postbus 202
1000 AE Amsterdam
Telefoon 020 552 2117
Fax 020 624 5550
www.amsterdam.nl

Uitnodiging

Aan de redacties en correspondenten

9 januari 2008

Annelies van Dijk 020 552 3409

Betreft: Rondtour Nieuw West en ondertekening Parkstadovereenkomst

Geachte mevrouw, mijnheer,

Op vrijdag 11 januari ondertekenen de gemeente Amsterdam en de Amsterdamse woningcorporaties de overeenkomst voor het grootschalige stedelijke vernieuwingsproject Parkstad. De overeenkomst bestaat uit afspraken tussen partijen om de stedelijke vernieuwing in Amsterdam Nieuw West een nieuwe impuls te geven, waarin samen met bewoners gewerkt wordt aan een prettige leefomgeving. Parkstad is de grootste stedelijke vernieuwingsoperatie van Europa.

Vooral mensen die er nu wonen, krijgen de mogelijkheid om te verhuizen naar een kwalitatief betere of grotere woning zodat zij hun eigen omgeving niet hoeven te verlaten. Daarnaast komen er verschillende zorg- en onderwijsvoorzieningen. Parkstad wordt daarmee een aantrekkelijke woonomgeving voor arm, rijk, jong en oud. Deze aanpak is een goed voorbeeld voor de ontwikkeling van de Amsterdamse prachtwijken.

In de Parkstadovereenkomst is afgesproken dat de corporaties alle financiële risico's van de sloop- en nieuwbouwplannen, het bouwen van niet-commerciële ruimten en het opknappen van de omgeving voor hun rekening nemen. In ruil daarvoor krijgen de corporaties meer ruimte voor eigen initiatief. De gemeente stopt extra geld in een sociaal investeringsfonds voor Nieuw West. Nieuw West strekt zich uit over Osdorp, Slotervaart, Geuzenveld-Slotermeer en een deel van Bos en Lommer.

De feestelijke ondertekening door wethouder Tjeerd Herrema (Volkshuisvesting) en de stadsdeelvoorzitters en corporatiedirecteuren uit Nieuw West is om 16.30 uur in restaurant The Colour Kitchen. Voorafgaand aan de ondertekening maken de genodigden een bustour langs spraakmakende complexen in Nieuw West.

Datum: vrijdag 11 januari 2008 Plaats: restaurant The Colour Kitchen, Jan Evertsenstraat 747 Tijd: vanaf 14.30 uur Programma:
14.30 uur: Inloop met koffie en thee 15.10 uur: Vertrek bus. De busrit voert langs enkele al opgeleverde projecten. > De Drie Bouwmeesters, Geuzenveld (De Alliantie) > Aquamarijn, Osdorp (Eigen Haard) > Hof van Osdorp, Osdorp (Eigen Haard en Ymere) > De Nieuwe Wereld, Osdorp (AWV) 16.20 uur: Terugkeer bij restaurant The Colour Kitchen

16.30 uur: Ondertekening Raamovereenkomst 16.50 uur: Borrel

U bent van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij zowel de bustour als de ondertekening van de Parkstadovereenkomst.

Met vriendelijke groet,
afdeling Bestuursvoorlichting

Voor meer informatie en aanmeldingen: Pim de Ruiter, voorlichter Dienst Wonen, 020 552 7138/06 5537 1453 Annelies van Dijk, woordvoerder wethouder Herrema, 020 552 3409


Deel: ' Rondtour Nieuw West en ondertekening Parkstadovereenkomst '


Lees ook