Gemeente Houten


Rondwegtunnel Zuid voor autoverkeer afgesloten
06/04/99

In verband met reconstructiewerkzaamheden zal de rondwegtunnel zuid met ingang van 12 april voor alle autoverkeer worden afgesloten. Het fietstunnelgedeelte zal wel openblijven.

Het autoverkeer wordt geadviseerd de bestemmingen via de noordelijke rondwegtunnel te bereiken. Voor het plaatselijke verkeer is er een omleidingsroute beschikbaar via het bedrijventerrein De Schaft. Naar verwachting zullen de werkzaamheden acht weken in beslag nemen of zoveel korter of langer naar gelang de omstandigheden. Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de heer W.F. de Moed van de afdeling Projecten, telefoon: 030 - 639 28 59.

Copyright © De Digitale Gemeente Houten 1998 - 1999 Vragen, opmerkingen, suggesties? info@houten.com

Zoekwoorden:

Deel: ' Rondwegtunnel Zuid Houten voor autoverkeer afgesloten '
Lees ook