Rode Kruis Vlaanderen

Persbericht

Ronny Mosuse leert jongeren bloed geven Actie kadert in jongerenprojecten Jeugd Rode Kruis

Jeugd Rode Kruis wil zowel de rodekruisgedachte als de diverse activiteiten die het Rode Kruis ontplooit verspreiden bij kinderen en jongeren tot 25 jaar. Zo kan je vanaf 10 jaar bij Jeugd Rode Kruis een eerstehulpcursus volgen. Voorts staan begrippen als internationale verstandhouding, verdraagzaamheid en vrede centraal. "Jeugd Rode kruis beschikt over een 'Afrikabox', een koffer met allerhande materiaal om Afrika beter te leren kennen. Deze en nog veel meer activiteiten worden in geheel Vlaanderen aan jongeren aangeboden via ondermeer jeugdorganisaties en scholen dankzij een rodekruis-netwerk van meer dan 150 afdelingen", aldus Marc Verhelst, hoofd Jeugd Rode Kruis.

"Jeugd Rode Kruis wil ook aandacht schenken aan de wellicht bekendste activiteit van het Rode Kruis, namelijk het inzamelen van bloed. Uit donorgegevens blijkt dat 12% jaarlijks afhaakt. Dus moet er worden gezocht naar nieuwe donors. En: aangezien de leeftijdsgroep 18 tot 25 jaar is ondervertegenwoordigd als donor, richt Jeugd Rode Kruis zich specifiek tot hen. Ondermeer door het 'jongerenvriendelijk' maken van de collecte zelf tracht men jonge donors over de streep te trekken! Wie er jong aan begint heeft een mogelijk lange carrière als bloedgever voor zich", gaat Verhelst verder.

"Eén van de concrete realisaties die hieruit groeide is het 'Bloedcafé'. Daar wordt in de marge van een collecte een ontmoetingsplaats voor jongeren ingericht. Op die manier kan de jongere vrijblijvend een kijkje komen nemen en wordt de stap om bloed te geven kleiner. Maar dat is niet alles. Nog dit jaar zal er een jongerenkrant over bloed geven verschijnen en zullen jongerencampagnes worden gelanceerd. Hiervoor zoekt Jeugd Rode Kruis nog altijd naar een aantal partners (jeugdhuizen, jongerensportclubs,...)", besluit Marc Verhelst.

Brussel, 25 januari 1999

Voor meer informatie kan u terecht bij Jeugd Rode Kruis vzw, Vleurgatsesteenweg 98, 1050 Brussel, tel. (02)344.19.18, fax (02)344.59.54 of e-mail: jeugd.rode.kruis@redcross-fl.be of bij Jan Snoeck, tel. kantoor: (02)645.45.01, GSM (075)64.00.23, fax: (02)646.04.41, e-mail: press@redcross-fl.be

Zoekwoorden:

Deel: ' Ronny Mosuse leert Vlaamse jongeren bloed geven '
Lees ook