Roodbaards Rijkdom - Landschapsparken Noord Nederland 1800-1850


LEEUWARDEN, 20121101 -- Roodbaards Rijkdom geeft een nieuw perspectief op de landschapsparken in Noord Nederland die in de periode 1800 tot 1850 zijn aangelegd. Uniek is dat deze reeks landschapsparken van Wijnaldum tot Winschoten, grotendeels ontworpen is door Lucas Pieters Roodbaard (1782-1851). De grote hoeveelheid nog aanwezige parken beschikken over een hoge recreatieve waarde en vormen als het ware de noordelijke lustwarande. Het is het resultaat van een ontwerponderzoek dat afgelopen 3 jaar is uitgevoerd door N0.0RDPEIL landschap.stedenbouw te Sneek in samenwerking met deskundigen vanuit diverse disciplines.

Dankzij de regionale aanpak zijn circa 150 locaties in beeld gebracht, deels nog aanwezig en nog niet als zodanig bekend. Daarmee is het gehele palet van zijn werken nog zichtbaar, zoals: de stadsparken op onder andere de bolwerken in Leeuwarden en Harlingen, de Algemene Begraafplaats in Leeuwarden. De parken en buitenplaatsen liggen veelal op de overgang van zand en veen naar kleigronden in een aantrekkelijk landschap. Een deel van zijn parken is helaas verdwenen, zoals onder andere Zandvoort aan het Winschoterdiep (Groningen)  waar nu de Euroborg is gebouwd en Abbingastate (Leeuwarden) op de plaats van het Drachtserplein.

Dit groene erfgoed van 160-200 jaar oud vraagt om een vervolg en een interdisciplinaire aanpak. De beleving van de landschappelijke aanleg staat en valt bij beheer en onderhoud. Actueel is de vervanging van grote solitaire bomen of boomgroepen die bepalend zijn voor deze aanleg.

De 20 regio’s in Friesland, Groningen en Drenthe worden verbonden door oude straatwegen en vaarten. Een unieke kans voor het ontwikkelen van toeristische routes en nieuwe gebruiksmogelijkheden, waardoor ook in de toekomst in het beheer en onderhoud kan worden voorzien.

Tentoonstelling 'Roodbaards Rijkdom'
De tentoonstelling is vanaf 3 november 2012 tot en met 19 januari 2013 bij Tresoar in Leeuwarden). De tentoonstelling is vrij toegankelijk en te bezoeken tijdens de openingstijden van Tresoar.

De drie noordelijke provincies zijn op een historische vloerkaart afgebeeld. Het geeft een indrukwekkendoverzicht van de 20 regio’s met ruim 150 landschapsparken die in de periode 1800-1850 grotendeels door Roodbaard zijn ontworpen en aangelegd. Een unieke collectie die ook landelijk van grote waarde is.

De 36 bewaard gebleven ontwerptekeningen van Roodbaard worden als reproducties op ware grootte en op chronologische volgorde gepresenteerd. Deze collectie geeft een prachtig beeld van zijn grote ontwerpkwaliteit.

Roodbaards Rijkdom. Landschapsparken Noord Nederland 1800-1850
Publicatie in een serie van BONAS (NAI Rotterdam), 232 pag.

Het is een monografie over Lucas Pieters Roodbaard (1782-1851) en is geschreven door Els van der Laan-Meijer en Willemieke Ottens. 36 originele ontwerptekeningen, historische foto’s en impressieschetsen illustreren de tekst. Hedendaagse foto’s brengen de bestaande parken en tuinen tot leven en geven inzicht in zijn ontwerpkwaliteiten.

Vanaf 3 november a.s. is het boek verkrijgbaar bij Tresoar in Leeuwarden en te bestellen via www.bonas.nl


Deel: ' Roodbaards Rijkdom - Landschapsparken Noord Nederland 1800-1850 '
Lees ook