Politiebericht

Korps: Groningen, plaats: Groningen
Roof Coördinatie Team Regiopolitie Groningen succesvol/

Roof Coördinatie Team lost bijna driekwart van de overvallen in Groningen op

Het Roof Coördinatie Team van Regiopolitie Groningen heeft in het afgelopen jaar ruim 70% van de behandelde overvallen opgelost. Vergeleken met 1997 is dit een toename van 5 %, terwijl het aantal overvallen is gestegen van 81 in 1997 naar 108 in 1998. Het landelijke oplossingspercentage ligt tussen de 30 en 35 %.

Het grootste aantal berovingen van 1998 is gerelateerd aan de overvallen op maaltijdbezorgers. In de zomermaanden van vorig jaar werden ruim 20 van de 47 overvallen gepleegd door een groep jeugdige verdachten. Van deze overvallen werden 29 zaken opgelost. Daarnaast werden in 1998 24 winkels overvallen. Hiervan werden 12 zaken opgelost. Het aantal bankovervallen, overvallen op horeca en taxichauffeurs liep in 1998 terug. Van de 108 Groningse overvallen werden 19 in de provincie gepleegd, terwijl de overige zaken zich in de stad Groningen voordeden. De stijging van het totaal aantal overvallen is vooral te wijten aan de toename van de specifieke groep overvallen op maaltijdbezorgers in het afgelopen jaar. De regio Groningen neemt landelijk 1/3 deel van de overvallen op maaltijdbezorgers voor haar rekening. De meeste overvallen op maaltijdbezorgers werden gepleegd door jongeren die de opbrengst aan het uitgaansleven en andere levensbehoeften besteedden. De horeca-, winkel- en woningovervallen werden veelal geple

egd door verslaafden op zoek naar geld voor hun levensonderhoud.

Met een consequente aanpak van het RCT is het de regio gelukt om 70% op te lossen. Naast het aanpakken van de onderzoeken besteedt het team veel aandacht aan de slachtoffers. Door middel van preventie-adviesen en gesprekken besteedt het team veel aandacht aan de nazorg. Het Openbaar Ministerie heeft inmiddels meerdere verdachten voor de rechtbank gebracht, waarbij forse straffen van 6 jaar (overval taxichauffeur) en 2 jaar (overvallen op woningen) werden geëist. Afgelopen week is de zaak tegen een aantal verdachten van maaltijdberovingen voor de rechter geweest, waarbij door de officier van justitie drie en vier jaar gevangenisstraf werd geëist.

Voor nadere informatie; afdeling voorlichting, 050 -5995010

Deel: ' Roof Coördinatie Team lost overvallen Groningen op '
Lees ook