Bedrijfschap voor de groothandel in bloemkwekerijprodukten


15 oktober

Roos nog altijd populairste importproduct

Nederland importeerde in 2000 113 miljoen kilo snijbloemen, bijna 4% meer dan het jaar daarvoor. 20% daarvan is afkomstig uit EU-landen, 80% uit de rest van de wereld. Kenia en Zimbabwe zijn de belangrijkste importlanden, Israël nam sterk in betekenis af. De roos blijft Nederlands belangrijkste importproduct met ruim 48 miljoen kilo. Dit blijkt uit de importnota van het Bedrijfschap.

20% van de Nederlandse import is afkomstig uit EU-landen, waarbinnen behoorlijke verschuivingen plaatsvonden. Spanje blijft de topleverancier van Nederland, maar Duitsland moet zijn plaats afstaan aan het Verenigd Koninkrijk en België/Luxemburg met beide een aandeel van 13%. De toestroom van snijbloemen uit Frankrijk is opnieuw toegenomen met 2% tot 8%.

Bij de Nederlandse import uit de niet EU-landen groeit het aandeel snijbloemen uit Afrika sterk. Maar liefst 63% van de importbloemen van niet EU-landen komt uit Afrika, het grootste deel uit Kenia en Zimbabwe. Kenia staat met 32% aan kop. De import uit Israël liep sterk terug. Het aandeel was in 1998 nog 40%, daalde in 1999 naar 29% en in 2000 naar 22%. De import uit Ecuador steeg met 1%.

Rozen blijven in populariteit groeien. Binnen de rozenimport wordt inmiddels 48 miljoen kilo verhandeld, een stijging van bijna 10% ten opzichte van 1999. Afrika is de belangrijkste leverancier van importrozen. Binnen de rozenimport is het aandeel van Kenia 44% en van Zimbabwe 22%. Nog slechts 9% van de importrozen komt uit Israël, een daling ten opzichte van 1999 met 6 procentpunten.

1999

%aandeel 1999

2000

%aandeel 2000

Spanje

13.151

57%

12.701

53%

België/Luxemburg


1.972

8%

3.125

13%

Groot-Brittannië


2.614

11%


3.099
13%

Duitsland

2.632

11%


1.882

8%

Frankrijk


1.417

6%


1.881

8%

Italië


1.065


5%827


3%


Andere landen


392


2%


311


1%


Totaal


23.243


100%23.826


100%


Nederlandse Import uit EU-landen naar herkomst (* 1000 kg)


1999


%aandeel 1999


2000


%aandeel 2000

Kenia


25.650


30%28.897


32%


Israël


24.930


29%19.288


22%


Zimbabwe


15.471


18%18.458


21%


Ecuador


5.981


7%7.192


8%


Zambia


2.901


3%2.948


3%


Colombia


2.533


3%2.921


3%


Andere landen


7.864


9%9.343


10%


Totaal


85.330


100%89.047


100%


Nederlandse import uit niet EU-landen naar herkomst (* 1000 kg)


1999


% aandeel 1999


2000


% aandeel 2000

Kenia


17.201


39%21.099


44%


Zimbabwe


9.505


22%10.669


22%


Israël


6.795


15%4.542


9%


Ecuador


4.016


9%4.369


9%


Zambia


2.706


6%2.853


6%


Oeganda


1.172


3%2.125


4%


Tanzania


1.525


3%1.646


3%


Andere landen


1.173


3%1.079


2%


Totaal


44.093


100%48.382


100%


Nederlandse rozenimport uit niet EU-landen naar herkomst (* 1000 kg) Bron: AIPH-Union Fleurs jaarboeken

De volledige importnota kunt u opvragen bij het Bedrijfschap, Liane Calis, tel. 0297- 380050/75 of lcalis@bloemengroothandel .com

Deel: ' Roos nog altijd populairste importproduct '
Lees ook