GroenLinks


Rosenmöller: geef oefenterrein Lauwersmeer terug aan natuur

Tijdens campagnebezoek aan Noord-Nederland doet GroenLinks een beroep op de Nederlandse regering om het militaire oefenterrein in het Lauwersmeer-gebied te sluiten en terug te geven aan de natuur. Dat kan door de Lauwersmeer aan te wijzen als wetland van internationaal belang.

Al jarenlang wordt het Lauwersmeergebied bedriegd door militiare oefeningen. Het oefenterrein is verontreinigd door loodvergiftiging en zware metalen. Deze vervuiling gaat door afzwaaiers en de draagkracht van afgevuurde munitie zelfs door tot ver op het wad.
Heel het waddengebied, inclusief het Lauwersmeergebied, is voor watervogels en steltlopers van groot belang als foerageergebied tijdens de trek, als overwinteringsplaats en als rust- en broedgebied. Het vraagt weinig verbeeldingskracht om de schadelijke (geluids)effecten van militaire oefeningen in te zien.

Nu in de hoofdlijnennotitie van De Grave wordt voorgesteld om de helft van de Nederlandse tanks in de mottenballen te doen, dan wel af te stoten, kan defensie ook met minder oefenterreinen toe. Hier liggen vervolgens kansen voor de natuur.

De Lauwerszee is in 1969 afgesloten om een boezem te creëren om het overtollige water uit hogere regios op te vangen en te spuien op de Waddenzee. Tijdens de wateroverlast afgelopen herfst liep dit bekken bijkans over. Door de bodemdaling (gaswinning), die in de toekomst alleen maar groter zal worden, zal de wateroverlast overeenkomstig toenemen. Door sluiting van het oefenterrein kan het boezemgebied vergroot worden, waardoor wateroverlast beter bestreden zal worden. Een groter wetland zal bovendien de biodiversiteit versteken.

Paul Rosenmöller

N.B. De oproep van Paul Rosenmöller vindt plaats tijdens een politiek cafe dat gehouden wordt in het Newscafé aan de Grote Markt in Groningen op 18 februari a.s. vanaf 19.30 uur.

Deel: ' Rosenmöller geef oefenterrein Lauwersmeer terug aan natuur '
Lees ook