GroenLinks


"Melkerts vlucht naar voren is kortzichtig en opportunitisch"

De oproep van Ad Melkert om de opvang van afgewezen en uitgeprocedeerde asielzoekers te beëindigen is kortzichtig en opportunistisch.

Kortzichtig, omdat het asielzoekers betreft die niet terug kunnen of mogen naar het land van herkomst en door zijn plan in de illegaliteit gedwongen worden. Zij worden zo slachtoffer van onwillige regimes en een slecht functionerende uitvoering. Opportunistisch, omdat het een doorzichtige poging van Melkert is om de VVD de wind uit de zeilen te nemen. Wat is het jarenlange PvdA-verzet tegen deze lang gekoesterde VVD-wens eigenlijk waard geweest?

Wie de ene aanscherping van het asielbeleid stapelt op de andere krijgt daarvoor een groter illegalenvraagstuk terug. Ontwikkelingen in andere Europese landen, bijvoorbeeld Frankrijk, tonen dat duidelijk aan.

Wie nieuwe aanscherping van het asielbeleid bepleit heeft geen oog voor de enorme problemen in de uitvoering van het asielbeleid. Het onstoppen van de Nederlandse asielketen doe je niet door weer nieuwe asielwetgeving aan te kondigen, maar door eindelijk eens uit te voeren wat al lang is afgesproken.
De hoogste prioriteit moet liggen bij het correct afhandelen van werkachterstanden, niet bij het creëeren van nieuwe uitvoeringsproblemen.

De PvdA heeft enige jaren geleden haar ideologische veren afgeschud. Dat mag niet met haar solidaire beginselen gebeuren. Laten we hopen dat het hoogste PvdA orgaan - het congres - komend weekend een stokje steekt voor deze koerswijziging van de PvdA-fractie.
Anders leidt een electorale middenkoers tot beginselloosheid.

Paul Rosenmöller

Den Haag,

18 februari 1999

Zoekwoorden:

Deel: ' Rosenmöller 'Melkerts vlucht naar voren kortzichtig' '
Lees ook