GroenLinks


Rosenmöller haalt hard uit naar Unilever: "exorbitant staaltje van aandeelhouderskapitalisme"

Op campagne in Zeeland uitte Paul Rosenmöller scherpe kritiek op het ongekende, het exorbitante, staaltje van aandeelhouderskapitalisme waartoe het Unilever concern heeft besloten. Eigenhandig weet dit bedrijf de kloof tussen publieke armoede en private rijkdom flink te vergroten. Unilever heeft kennelijk geen enkele boodschap aan het concept van verantwoord, of maatschappelijk, ondernemen.

Tot grote woede van vakbeweging en ondernemingsraad zal Unilever een enorme divenduitkering van 16 miljard gulden aan haar aandeelhouders verstrekken.
De onderneming kiest niet voor nieuwe investeringen; wenst kennelijk ook geen enkele bijdrage te leveren aan één van de grootste sociale kwesties in Europa: de 20 miljoen mensen die structureel zonder werk zitten.

Sterker nog, het bedrijf zet als gevolg van saneringen nog steeds mensen op straat. Schandalig is het, dat Unilever ieder gesprek hierover weigert. Op arrogante wijze wordt de confrontatie met de Europese vakbeweging gemeden.

GroenLinks vraagt zich af of deze handelswijze wel strookt met de Europese regelgeving op het terrein van de medezeggenschap. Zij zal daarom de Minister van Sociale Zaken vragen of deze handelswijze van Unilever wel kan. Bovendien roept GroenLinks de regering op, al dan niet in overleg met andere Unie-lidstaten, Unilever te bewegen tot een meer maatschappelijk verantwoorde besteding van haar vermogensoverschot.

Paul Rosenmöller

Den Haag, 24 februari 1999

Deel: ' Rosenmöller verwijt Unilever aandeelhouderskapitalisme '
Lees ook