ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport

ross verhoogt toeslag voor ouders pleegkinderen

nieuwsbericht, 11 december 2006

staatssecretaris ross van vws heeft besloten pleegouders van kinderen in een crisissituatie, van kinderen met een handicap en van grote gezinnen, vanaf januari 2007 een hogere financiële toeslag te geven. deze toeslag kan maandelijks oplopen tot circa 270 euro per kind.

verhoging van 30 procent
ross meldt vandaag in een brief aan de tweede kamer dat ze pleegouders tegemoet wil komen die in een bijzondere situatie verkeren. zoals pleegouders van kinderen in een crisissituatie, van kinderen met een beperking en van meer dan drie kinderen. de pleegouders krijgen vanaf 1 januari 2007 naast hun basisbedrag (dat ligt tussen de 440 en 544 euro per maand), een extra toeslag van 3,00 euro per kind per dag. dat is een verhoging van 30 procent. de toeslag wordt nu slechts eenmaal per kind uitgekeerd, ongeacht de situatie waarin het kind zich bevindt. vanaf 2007 kunnen ouders van grote pleeggezinnen, met kinderen die zowél een handicap hebben als zich in een crisissituatie bevinden, maximaal 9 euro toeslag per dag per kind krijgen.

aanvullende ziektekostenverzekering
in de brief aan de kamer schrijft ross verder dat alle pleegkinderen die gedwongen uit huis zijn geplaatst, per 1 januari over een aanvullende ziektekostenverzekering beschikken. alle bureaus jeugdzorg sluiten per die datum voor alle kinderen een overeenkomst af met zorgverzekeraar vgz. hiermee komt een einde aan de problemen die een groep pleegouders had met pleegkinderen die niet aanvullend verzekerd waren, en daardoor extra kosten moesten maken.

Deel: ' Ross verhoogt toeslag voor ouders pleegkinderen '


Lees ook