PlantijnCasparie

De Raad van Commissarissen van Roto Smeets De Boer maakt bekend dat drs. H. de Jong per 1 januari 2000 is benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur. Hans de Jong, sedert oktober 1998 lid van de Raad van Bestuur, volgt hiermee Anne Ringsma op die, zoals eerder aangegeven, RSDB per 1 januari 2000 zal verlaten.

In afwachting van een verdere aanvulling zal de Raad van Bestuur vanaf 1 januari 2000 bestaan uit Hans de Jong, voorzitter en Nico Beuker, vice-voorzitter.

ROTO SMEETS DE BOER NV

07-01-2000

Deel: ' Roto Smeets De Boer drs. De Jong voorzitter raad bestuur '
Lees ook