Gemeente Rotterdam


Samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg

(22-2) Het College van B. en W. is akkoord gegaan met een beleidsnota over de samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg. Deze beleidsnota zal tevens worden ingebracht bij de stadsregio Rotterdam. Zowel het onderwijs als de jeugdzorg hebben te maken met jongeren in de verdrukking en met kinderen die op of over de grens van het toelaatbare gaan. Een veel gehoorde klacht is dat onderwijs en jeugdzorg langs elkaar heenwerken en dat kinderen van het kastje naar de muur worden gestuurd. Vertegenwoordigers uit het onderwijs en de jeugdzorg hebben nu samen afgesproken om te werken aan ontkokering en ontschotting tussen beide sectoren. Een aantal afspraken is gemaakt over onder meer de verbinding tussen de jeugdzorg en de leerlingzorg, een dekkend netwerk van vroegtijdige signalering, intensievere samenwerking en een structureel overleg

Zoekwoorden:

Deel: ' Rotterdam akkoord met samenwerking onderwijs en jeugdzorg '
Lees ook