Gemeente Rotterdam


Rotterdam heeft bedrijventerrein Hoeksche Waard dringend nodig

Tekort bedrijfsterrein kost Rotterdam duizenden banen

Rotterdam ontwikkelt zich de laatste jaren sociaal-economisch steeds beter, al blijft de stad nog achter bij de landelijke groei. Om die opwaartse lijn vast te houden zijn dringend maatregelen nodig om het tekort aan bedrijfsterrein voor de droge economie terug te dringen. Anders komen er tot 2010 duizenden banen op de tocht te staan. En dat terwijl de werkloosheid in Rotterdam al twee keer zo hoog is als het landelijk gemiddelde en het hoogst van de vier grote steden. Dit blijkt uit de Ontwikkelingsvisie Droge Bedrijventerreinen Rotterdam 1999 - 2010 die wethouder Hans Simons (Haven en Economische Zaken) vrijdagochtend presenteerde.

Op dit moment moet Rotterdam al regelmatig 'nee' verkopen aan bedrijven die willen uitbreiden of zich willen vestigen. Rotterdam zelf pleegt grote inspanning ruimte te winnen door het beter benutten van bestaande locaties, intensivering van het grondgebruik, herontwikkeling en selectief uitgiftebeleid. Dit levert onvoldoende ruimte op. Wethouder Simons pleitte onder meer voor aanleg van een bedrijventerrein van 100 ha in de Hoeksche Waard aan de A29, om dichtbij Rotterdam bedrijvigheid te kunnen huisvesten en economische erosie te voorkomen.

Het tekort aan bedrijventerreinen voor de droge economie bedraagt tot 2010 zo'n 500 hectare. Volgens de Ontwikkelingsvisie gaat Rotterdam 26.000 banen missen als het ruimtetekort niet wordt opgelost. Banen die Rotterdam hard nodig heeft om de werkloosheid en de groei van de beroepsbevolking met 40.000 mensen op te vangen. Daarbij is Rotterdam als grote stad en mainport een belangrijke motor voor de Nederlandse economie. Dat Rotterdam zich ontwikkelt tot een vitale stad - waarin sociale, fysieke en economische aspecten in balans zijn - is niet alleen van stedelijk, maar ook van regionaal en landelijk belang benadrukte Simons. Economische ontwikkeling is een noodzakelijke voorwaarde voor een vitale stad.

Deel: ' Rotterdam Bedrijventerrein Hoeksche Waard dringend nodig '
Lees ook