Ingezonden persbericht


25 januari 2010

Rotterdam beloond om innovatieve aanpak

Maandagmiddag 25 januari 2010 nam burgemeester Ahmed Aboutaleb namens Rotterdam de Innovatieprijs Publieke Dienstverlening 2010 in ontvangst voor het Rotterdamse `Verlaatje per SMS'. De uitreiking vond plaats in het Rotterdamse stadhuis, tijdens `Meer doen, minder gedoe', een conferentie over de Rotterdamse aanpak regeldruk. De Innovatieprijs, vergezeld van een geldprijs van 10.000,- euro, is een initiatief van staatssecretaris Bijleveld-Schouten, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het winnende Verlaatje maakt deel uit van een nieuwe serie producten die de gemeente Rotterdam liet ontwikkelen in het kader van het Masterplan Dienstverlening, een programma dat bijdraagt aan de optimalisatie van gemeentelijke dienstverlening en de verlichting van administratieve lasten voor burgers en ondernemers. Rotterdam wil een aantrekkelijke stad voor ondernemers blijven. Daarom gaf de gemeente in 2004 het startsein voor de aanpak van de regeldruk voor zowel ondernemers als burgers en het verhogen van de kwaliteit van gemeentelijke producten en dienstverlening. Volgens wethouder Hans Vervat (economie), zelf voormalig ondernemer: "Verminderen van de regeldruk voor ondernemers en burgers is een van de speerpunten van het college. Rotterdam is als ondernemersstad dé proeftuin als het gaat om projecten die de kwaliteit van de dienstverlening moeten verbeteren. Juist nu is het van belang deze ideeën en projecten met elkaar te delen. Daar waar regels echt nodig zijn, moet het bedrijfsleven daar zo min mogelijk last van hebben. In het huidige economische klimaat is verlaging van de administratieve lasten dan ook een extra steun in de rug voor ondernemers". Dat het goed gaat de Rotterdamse aanpak regeldruk en verbetering van de dienstverlening bewijst de collegedoelstelling (vermindering van de administratieve lasten met 25% per 1 januari 2010) die ruimschoots werd gehaald met een percentage van 36% vermindering van administratieve lasten. `We hebben in de afgelopen jaren een aantal belangrijke stappen kunnen zetten en zitten ruim op schema. Het gaat er nu om dat we doorpakken en dit percentage verder opschroeven," aldus Vervat. Opvallende oplossingen voor ondernemers
In 2009 presenteerde de gemeente Rotterdam enkele innovatieve producten die de kwaliteit van haar dienstverlening zouden verbeteren, waaronder: de pilot `Casemanagement': ondernemers die problemen hadden met een vergunningaanvraag kregen een casemanager toegewezen. Deze hielp ondernemers met de aanvraag van hun vergunning. Hierdoor werd het gemeentelijke apparaat van vergunningen doorgelicht en voor ondernemers verbeterd. Volgens Vervat is een goede communicatie en nauwe samenwerking met ondernemers daarbij essentieel. `Gewoon luisteren naar waar een ondernemer tegenaan loopt. Binnen de horeca hebben we afgelopen jaren op die manier samen met ondernemers een aantal belangrijke stappen kunnen zetten om het vergunningenstelsel voor horecaondernemers te vereenvoudigen. Kijk naar het `Verlaatje per SMS', dat geeft horecaondernemers in Rotterdam de mogelijkheid om snel en eenvoudig ontheffing aan te vragen van de sluitingstijden.' Aanvragers van het Verlaatje kunnen met gebruik van een speciale kraskaart maximaal 10 maal per jaar op snelle wijze extra ontheffing `geluidshinder en sluitingstijden' aanvragen per sms. Een opvallend en succesvol product dat daarom de Innovatieprijs Publieke Dienstverlening 2010 ontving.

Digitalisering
Voor 2010 staat de introductie gepland van: een nieuwe versie van Mijn Loket, een digitaal platform waar burgers en ondernemers met behulp van een digitaal identiteitsbewijs gebruik van gedigitaliseerde diensten van de gemeente Rotterdam. Nu zijn er meer producten op afspraak aan te vragen en op te halen, daarbij biedt de gemeente een betaalmogelijkheid via Mijn Loket. Een nieuw computersysteem maakt het mogelijk dat Rotterdammers snel, betrouwbaar en goed beveiligd hun meest recente persoonsgegevens kunnen inzien. Rotterdam is daarmee de eerste Nederlandse gemeente die de beschikking heeft over een geavanceerd digitaal `gegevensmagazijn'. In de loop van volgend jaar worden alle gemeentelijke diensten aangesloten. De verwachting is dat er op deze manier minder fouten gemaakt worden bij de uitvoering van publieke taken. En ook `Ik Wil Een Onderneming Starten' maakt zijn entree. Dit betreft een online informatieplatform voor startende ondernemers. Vrijwel alle noodzakelijke informatie op één logische plek en door het aanbod van een speciale `startersmodule' is de ondernemer slechts 3 muisklikken verwijderd van vraag tot antwoord. Dit informatieplatform maakt integraal onderdeel uit van het nieuwe Rotterdamse City Portaal.
Rotterdam oogst waardering
Medio juni 2009 werd Rotterdam door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten uitgeroepen tot `Klantvriendelijkste gemeente van NL'. Vandaag ontving de stad van het Ministerie van Binnenlandse Zaken de `Innovatieprijs Publieke Dienstverlening 2010' en binnenkort verwacht de gemeente Rotterdam van hetzelfde ministerie het `Bewijs van Goede dienst' te ontvangen inzake het Normenkader Bedrijven. Aanleiding Programma Dienstverlening
In 2004 werd geconstateerd dat de Rotterdamse dienstverlening veel te versnipperd was: veel verschillende loketten, telefoonnummers en internetadressen. Voor burgers en ondernemers was hierdoor onduidelijk waar men heen moest voor specifieke diensten. Het college van Burgemeester en Wethouders van Rotterdam stelde daarop in 2005 de nota `Perspectief en Uitvoering' vast. Hierin werd de nieuwe organisatiewijze van de gemeentelijke dienstverlening van de stad Rotterdam geschetst. Burgers moesten kunnen rekenen op een optimale service. De geleverde diensten moesten makkelijk bereikbaar, goed toegankelijk, snel en klantvriendelijk worden.
In april 2008 werd een herijking op het Programma: "Masterplan Dienstverlening"door het College van B&W vastgesteld. Het accent in deze herijking lag vooral op het organiseren van dienstverlening rondom de vragen van burgers en ondernemers: de zogenaamde `life events' of levensgebeurtenissen.

Deel: ' Rotterdam beloond om innovatie aanpak '


Lees ook