Gemeente Rotterdam


Benoeming leden indicatiecommissie Wet Sociale Werkvoorziening (wsw)

(22-2)Het college van B & W heeft de vier leden en vier plaatsvervangend leden benoemd die dit jaar de indicatiecommissie vormen voor de Wsw.
Voor de uitvoering van de Wsw worden kandidaten geïndiceerd. Dat gebeurt door een onafhankelijke commissie waarvan de leden door het gemeentebestuur zijn benoemd.
Multibedrijven Rotterdam (MBR) is uitvoerder van de Wsw. De benoemde leden zijn een arts, een psycholoog, een arbeidsdeskundige, een arbeidsmarktdeskundige en een jurist.

Deel: ' Rotterdam benoemingen indicatiecommissie WSW '
Lees ook