Gemeente Rotterdam

Rotterdam(in)Dialoog

"Platform de Dialoog", een samenwerkingsverband van Rotterdamse maatschappelijke en religieuze organisaties, heeft vanaf 21 maart de Laurenskerk ingericht als plaats waar Rotterdammers terecht kunnen om gevoelens en ervaringen te delen die te maken hebben met de internationale situatie rondom Irak. Initiatiefnemers zijn o.a. Stichting de Laurenskerk, het Platform van Islamitische Organisaties (SPIOR), het Humanistisch Verbond. De gemeente Rotterdam ondersteunt het initiatief. Het motto is "Rotterdam(in)Dialoog".

Platform de Dialoog wil de samenhang binnen Rotterdam versterken en heeft een plek aangewezen van samenkomst en dialoog. De Laurenskerk is gekozen vanwege haar historische betekenis als centrum voor alle Rotterdammers. De inrichting van de ontmoetingsruimte straalt betrokkenheid, warmte en toegankelijkheid uit.

Informatie en emotie

In de Laurenskerk kunnen mensen terecht voor informatie over de situatie in Irak en over de activiteiten die in de Laurenskerk en ook elders in Rotterdam worden georganiseerd. Er is in het gebouw een ruimte waar de bezoekers een luisterend oor treffen. De Laurenskerk biedt daarvoor de koffiehoek aan, welke van dinsdag t/m zaterdag geopend is tussen 10.00 en 16.00 uur. Afhankelijk van de behoefte zal de organisatie de informatievoorziening uitbreiden, bijvoorbeeld door het plaatsen van tv-toestellen.

Meningsvorming en dialoog

Ook wil de Laurenskerk een plek bieden voor het samen delen van emoties en het vinden van troost. Op de maandagavond tussen 19.30 en 22.00 uur zijn er samenkomsten met een samenbindend karakter. Verder wil men vanuit dit centrum dialoog en debat stimuleren die gericht zijn op meningsvorming en gedachtenuitwisseling. Platform de Dialoog stelt hiervoor een programma op.

Programma eerste dagen

Vrijdagmiddag 21 maart om 12.30 uur vindt er een eerste bijeenkomst plaats: een gebedsdienst voor alle gezindten, georganiseerd door het Oecumenisch Laurensberaad. Het is een gebedsdienst die niet alleen in Rotterdam wordt gehouden, maar ook in Dresden en Coventry, steden die tijdens de tweede Wereldoorlog werden gebombardeerd en verwoest.
Maandagavond 24 maart 19.30 - 22.00 uur is er in de Laurenskerk een Dialoogavond. Aan kleine tafels zullen Rotterdammers van alle geledingen met elkaar praten over de ontwikkelingen en over initatieven die genomen kunnen worden om de dialoog tussen Rotterdammers te stimuleren.
Van dinsdag t/m zaterdag van 10.00 - 16.00 uur is de informatieruimte in de Laurenskerk voor iedereen toegankelijk

Deel: ' Rotterdam discussieert over Irak in de Laurenskerk '
Lees ook