Gemeente Rotterdam


Gemeente en arbeidsvoorziening sluiten convenant

13 januari 1999

Wethouder J. van der Tak (o.m. Sociale Zaken en Arbeidsmarkt) en de heer drs. P.A. de Ruiter (voorzitter van het bestuur van Arbeidsvoorziening Rijnmond) hebben vandaag het eerste convenant over de samenwerking tussen de gemeente Rotterdam en Arbeidsvoorziening Rijnmond ondertekend. In dezelfde bijeenkomst is ook het inkoopcontract tussen de dienst SoZaWe en Arbeidsvoorziening Rijnmond officieel bekrachtigd.

Het convenant is een resultaat van een actiepunt in het deelprogramma Nieuw Werk en Activering uit het collegeprogramma. De bestaande afspraken over de werkwijze tussen Arbeidsvoorziening en de gemeente worden in het convenant expliciet beschreven en gekwantificeerd. Aan de hand van de wettelijk verplichte relaties is in het convenant praktisch beschreven hoe de samenwerking zal worden vormgegeven. De inzet van beide partijen is gedefinieerd. Ook staat in het convenant precies welk resultaat aan het einde van het jaar mag worden verwacht. Aan het einde van het jaar zal het College van B. & W. bekijken of het convenant zal worden verlengd.

Het inkoopcontract behelst de precieze afspraken over de besteding van het gemeentelijk budget van ruim 15 miljoen gulden dat Arbeidsvoorziening dit jaar ter beschikking krijgt. Arbeidsvoorziening zal ernaar streven 2.500 uitkeringsgerechtigde cliënten van de dienst SoZaWe aan werk helpen. Voor deze mensen maakt Arbeidsvoorziening bemiddelingsplannen, zo nodig gecombineerd met een individuele aanpak.

In het contract komen de partijen overeen dat dit jaar minimaal 638 (dat is 55 procent) van de 1.160 cliënten, die een bemiddelingsplan krijgen aangeboden via Arbeidsvoorziening, inderdaad een baan zullen krijgen. Hiervoor is een bonus/malus regeling opgenomen. Dit betekent dat , indien Arbeidsvoorziening extra plaatsingen realiseert, er een bonus van 1000 gulden per plaatsing tegenover staat. Mocht het percentage van 55 niet worden gehaald, dan zal Arbeidsvoorziening 1000 gulden per achtergebleven plaatsing moeten terugbetalen aan de gemeente.

Deel: ' Rotterdam en arbeidsvoorziening sluiten convenant '
Lees ook