Gemeente Rotterdam

Rotterdam heft Co2-toeslag op vliegreizen bestuur en personeel

De gemeente Rotterdam gaat een toeslag heffen op zakelijke vliegreizen van eigen medewerkers en bestuursleden. Met de invoering van deze heffing treft Rotterdam compenserende maatregelen voor de uitstoot van CO2 (koolstofdioxide) als gevolg van vliegreizen. Koolstofdioxide is een van de veroorzakers van het broeikaseffect. De maatregel zal met terugwerkende kracht vanaf 2000 voor alle gemeentediensten ingaan. Hiermee geeft de gemeente Rotterdam uitvoering aan de motie van PVDA-raadslid M. van Muijen van november 2000.

De raadscommissie voor Buitenruimte en Milieu brengt donderdag 11 oktober tijdens de openbare vergadering advies uit wat met de heffing op vliegreizen moet worden gedaan. Voorstel is de vliegheffing te besteden aan het programma van de stichting Trees for Travel. Deze stichting verkoopt zogenaamde 'klimaatcertificaten' die garanderen dat de CO2 binnen een jaar daadwerkelijk door groeiend bos uit de atmosfeer wordt gehaald. De opbrengst wordt geïnvesteerd in de aanplant van duurzaam bos in met name ontwikkelingslanden. Trees for Travel hanteert voor lange, middellange en korte afstanden een heffing van respectievelijk fl. 90,- , fl. 60,- en fl. 30,- per vliegticket.

Andere mogelijkheden voor bestemming van de heffing zijn: aankoop van boscertificaten via het Nationaal Groeifonds, aanvulling op CO2 compenserende maatregelen van de gemeente zelf, financiering van energiebesparende projecten in Rotterdam.

Op basis van de berekening van vliegkilometers uit voorgaande jaren wordt de heffing geschat op fl. 50.000,- tot maximaal fl. 75.000,- per jaar voor de hele gemeente Rotterdam. Uitgangspunt in het gemeentelijk beleid blijft dat er bij voorkeur niet wordt gevlogen en eerst naar alternatieve vervoersmiddelen moet worden gezocht. Pas wanneer dit geen reële optie is kan een vliegreis worden gemaakt. Als gevolg van het invoeren van deze heffing wordt inzichtelijk hoeveel zakelijke vliegreizen jaarlijks gemeentebreed worden gemaakt. Dit kan bijdragen tot meer bewustwording bij bestuurders en personeel.

Deel: ' Rotterdam heft Co2-toeslag op vliegreizen '
Lees ook