Rotterdam kiest NotuBiz als e-provider


ROTTERDAM, 20120112 -- NotuBiz bleek na een aanbesteding de beste partner voor gemeente Rotterdam om de digitale verslaglegging van de raads- en commissievergaderingen te verzorgen. De komende vier jaar zal NotuBiz er onder andere weer voor zorgen dat de vergaderingen van de gemeente live via internet te volgen zijn en vervolgens gemakkelijk geraadpleegd kunnen worden via een digitaal archief. De videoverslagen zijn te bekijken via rotterdam.raadsinformatie.nl. NotuBiz verzorgt sinds het voorjaar van 2010 de digitale verslaglegging bij de gemeente.

Doordat tijdens de vergadering video-opnames van de vergaderingen worden gemaakt, hoeven geïnteresseerden niet naar het gemeentehuis toe om de vergadering te kunnen volgen. Iedereen kan de live-uitzending thuis volgen. Tijdens de vergadering wordt aangegeven welk agendapunt aan bod is. Na de vergadering wordt het videobestand gearchiveerd. Dat betekent dat het gemakkelijk terug te vinden is en doorzoekbaar is gemaakt op onder andere agendapunten, sprekers en politieke thema’s. Verder wordt ook het schriftelijk verslag geïntegreerd, zodat alle informatie die over een vergadering beschikbaar is, geïntegreerd op één pagina te raadplegen is. Zo ontstaat een constante wijze van archivering waardoor de vergadering tevens geschikt is voor opname in Politiek Archief.

Rotterdam ging niet voor alleen een technisch product, maar besteedde in haar aanbesteding veel aandacht aan visie en kwaliteit. De gemeente was op zoek naar een e-provider die samen met de gemeente de raad en raadsleden helpt zo goed mogelijk hun werk te kunnen doen en heeft deze partner gevonden in NotuBiz. Jaap Paans, griffier van de gemeente Rotterdam: “In Rotterdam willen we klaar zijn voor de toekomst. Digitale ontwikkelingen buitelen over elkaar heen. In Rotterdam willen we ervoor zorgen dat we weer gaan inspelen op de meest recente ontwikkelingen en het raadswerk op maat ontsluiten. Ieder raadslid heeft individuele behoeften. Het is aan ons om de raadsleden zo optimaal mogelijk hun raadswerk te kunnen laten doen. Door voor deze manier van verslaglegging te kiezen, maken we de politieke besluitvorming in onze gemeente inzichtelijk.” 

De gemeenteraad Rotterdam staat tevens op het punt de switch te maken naar papierloos vergaderen met een tablet. Hiervoor zullen zij de applicatie van NotuBiz, NotuBox, gaan gebruiken. Momenteel zijn al de agenda’s en stukken via de app te bekijken, en binnenkort zal mede op verzoek van Rotterdam de multimedia daaraan toegevoegd worden en is ook op de tablet de videostream van de vergaderingen te bekijken. Dan zal het complete archief dus ook op een mobiele platform beschikbaar zijn. De openbare vergaderingen van de Rotterdamse raad zullen omdat de gemeente gebruik maakt van NotuBox ook in de Politiek Archief app te bekijken zijn.
Gemeente Rotterdam en NotuBiz en bouwen zo samen aan democratie.


Deel: ' Rotterdam kiest NotuBiz als e-provider '
Lees ook