Gemeente Rotterdam

Rotterdam krijgt eigen architectuurcentrum

Rotterdam krijgt een eigen centrum voor de architectuur. De gemeente Rotterdam stelt hiervoor jaarlijks 294.957,- beschikbaar. Het centrum wordt een podium voor het voeren van het debat over architectuur in Rotterdam. Het is de bedoeling om per 1 juli 2002, de dag van de architectuur, te starten met de activiteiten van het centrum. De Rotterdamse architect en voormalig Rijksbouwmeester Wytze Patijn is formateur van het centrum en heeft het beleidsplan opgesteld. Voorzitter van het nieuwe bestuur zal zijn Pim Vermeulen, voormalig wethouder van Rotterdam.

Het Rotterdams Architectuurcentrum gaat zich bezig houden met o.a. goed opdrachtgeverschap, de kwaliteit van de architectuur en nieuwe vraagstukken in de architectuur zoals het bouwen voor een heterogene stad. Het nieuwe centrum wil een podium voor discussie worden over de nieuwe architectuur in Rotterdam Er worden lezingen, symposia en tentoonstelling georganiseerd. De wens is dit uit te breiden met een wekelijks architectuurprogramma op de lokale televisie. Het centrum richt zich op het Rotterdamse publiek en de vakwereld. Om opdrachtgevers kennis te laten maken met de nieuwste inzichten op het gebied van stedelijke ontwikkeling, wordt een architectuur business club, de Van der Leeuwkring, opgericht. De activiteiten van stichting AIR, Architecture International Rotterdam, worden overgenomen door het nieuwe architectuurcentrum. Directeur zal zijn Anne-Mie Devolder, bekend van eerdere architectuurinitiatieven in Rotterdam.

Het idee dateert uit 1999, toen het College van B. en W. opdracht gaf een haalbaarheidsonderzoek te verrichten naar een eigen architectuurcentrum voor Rotterdam. De verantwoordelijke wethouder, Herman Meijer, heeft hierna de totstandkoming van het nieuwe Centrum ter hand genomen.Voor de periode 2002-2005 zal er aandacht zijn voor projecten als de heterogene stad, het cultuurhistorisch erfgoed, de transformatie van de stad.

Deel: ' Rotterdam krijgt eigen architectuurcentrum '
Lees ook