Gemeente Rotterdam

Rotterdam moet spannender

De gemeente Rotterdam is de eerste stad in Nederland die haar uitgaans- en vrijetijdssector in zijn geheel onder de loep neemt. Dit moet leiden tot een beleidsprogramma dat de vrijetijdseconomie van de stad versterkt. Een van de grootste werkgeversorganisaties in de regio, Deltalinqs, roept de gemeente daarbij op om meer prioriteiten te stellen en haar plannen goed af te stemmen op de wensen van het bedrijfsleven.
Dit is te lezen in het jongste nummer van Nieuw Rotterdams Tij, het informatie- en opinieblad van de gemeente Rotterdam.

Rotterdam moet spannender, zo luidt de kop boven het artikel in 'Tij' over de Rotterdamse inspanningen om de stad als echte vrijetijdsstad op de kaart te zetten. Het artikel gaat vooral in op de rol die de gemeente en marktpartijen daarbij kunnen spelen. Bert Kandel, gemeentelijk manager van het collegeprogramma Attractieve Stad, zegt daarover: 'Dat de overheid moet faciliteren en stimuleren, daarover is iedereen het wel eens. De vraag is wanneer de overheid wil regisseren. Dat weten we nog niet precies. Ik denk dat de rol van de overheid per project verschillend is. Wethouder Kombrink heeft het voorbeeld van Asklepion genoemd. Er is voor gekozen om Asklepion op te zetten vanuit een door de gemeente gefinancierde stichting. De overheid leverde daaraan een beperkte inhoudelijke bijdrage. Uiteindelijk is Asklepion er niet gekomen omdat de markt onvoldoende interesse had. Als de gemeente zo'n voorziening per se wil hebben, moet ze daarop voortaan sterker sturen.'

Volgens Cees-Jan Asselbergs van de havenwerkgeversorganisatie Deltalinqs moet de gemeente meer prioriteiten gaan stellen en beter aansluiten bij de belangen van het bedrijfsleven. 'We willen in ieder geval niet voortdurend evenementen en voorzieningen financieren waarvoor de overheid zelf geen geld heeft. Culturele Hoofdstad, een VOC-schip herbouwen, de verplaatsing van de brug van het Jongenskoor; voor dat soort zaken komt de gemeente steeds vaker bij bedrijven langs. Ondertussen gaan de sponsoringsbudgetten eerder omlaag dan omhoog. Bedrijven staan onder grote druk om kosteneffectief te opereren. Ze kijken heel streng naar wat ze zich kunnen permitteren.'

'2001' op stoom
Nieuw Rotterdams Tij maakt verder de balans op van een halfjaar Rotterdam Culturele Hoofdstad van Europa. Na een moeilijke start lijkt het culturele-hoofdstadjaar nu echt op stoom te komen. Thomas Tierolff van Rotterdam Marketing: 'Het aantal Citybreaks (weekendarrangementen van de VVV, red.) dat voor Rotterdam geboekt is, overtreft het aantal boekingen voor Amsterdam en Den Haag samen.'
Tierolff denkt dat de échte winst van '2001' pas volgend jaar wordt binnengehaald. Marc van der Veen van Rotterdam Roots, een toeristische organisatie die groepsactiviteiten aanbiedt, zegt hetzelfde: 'De afgelopen tien jaar hebben we ingrediënten ingekocht, daar gaan we nu wat van maken. Als je nu om je heen kijkt op een mooie dag zie je dat de terrassen bezet zijn, dat er allerlei boten op de Maas vol zijn. Vorig jaar konden we overal zonder enige moeite groepen in restaurants kwijt, nu gaat dat al niet meer. De Culturele Hoofdstad heeft een vlammetje aangestoken.'

Deel: ' Rotterdam moet spannender worden '
Lees ook