Gemeente Rotterdam

Nr.50
19 maart 2003

Gemeente, deelgemeente en ondernemers Noord pakken onveiligheid winkelstraten aan

Wethouder economische zaken Wim van Sluis, voorzitter van de deelgemeente Noord, Andries van der Wal, en Frans de Jong, voorzitter van de Federatie Winkelkwartier Oude Noorden, ondertekenen dinsdag 25 maart het convenant Veilig Ondernemen Noord. Daarmee wordt onveiligheid in de winkelstraten van het Winkelkwartier Oude Noorden aangepakt. In het convenant - dat een looptijd heeft van 2003 tot en met 2005 - spreken de drie deelnemers een gezamenlijke aanpak en financiering af. Elk van de drie partijen zal een derde van de financiering voor haar rekening nemen.

Veilig ondernemen vereist de inzet van veel partijen. Gemeente, deelgemeente en ondernemers, maar ook politie en Justitie hebben in het convenant de handen ineengeslagen om het tij te keren. Een gezamenlijk projectteam heeft besloten op korte termijn te komen met de inzet van particuliere beveiliging. Andere maatregelen zullen nog worden besproken. Mogelijke maatregelen zijn onder meer extra inzet van stadstoezicht, verscherpte afspraken met ROTEB over het schoonhouden van straten, training van ondernemers en werknemers op veiligheid en versimpeling van de aangifte van winkeldiefstal.

Winkelstrips van kleine winkels vormen een kwetsbaar doelwit van criminaliteit. In een aantal winkelstraten in Rotterdam maken ondernemers steeds nadrukkelijker melding van toenemende onveiligheid. Zij worden geconfronteerd met winkeldiefstal, berovingen en intimidatie door groepen jongeren. Dit terwijl in sommige wijken het voorzieningenniveau door een beperkt economisch draagvlak toch al onder grote druk staat.

Het College van B. en W. heeft veiligheid hoog op de agenda staan. Veilig ondernemen vormt een belangrijk onderdeel. Het College wil meer van dergelijke convenanten afsluiten met deelgemeentebestuurders en ondernemers voor wat betreft winkelstraten en bedrijventerreinen. Dit convenant is het eerste in een rij van 6 (4 winkelgebieden en 2 bedrijventerreinen). Voor Veilig Ondernemen heeft de gemeente per project 100.000 euro per jaar beschikbaar gesteld.

noot voor de redactie/niet voor publicatie:
De pers is van harte welkom bij de onderteking van het convenant, dinsdag 25 maart om 19.00 uur in Deelgemeente Noord, bezoekadres Eudokiaplein 35.

Deel: ' Rotterdam pakt onveiligheid winkelstraten aan '
Lees ook