Gemeente Rotterdam


Rotterdam sluit zich aan bij Waarborgfonds Eigen Woningen

(26-10) Rotterdam sluit zich aan bij het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW). Het College van B. en W. legt een voorstel van deze strekking voor aan de raadscommissies SVVHA en Financiën en de Gemeenteraad. Aanleiding is de Wet Bevordering Eigen Woningbezit, die op 1 juli 2000 van kracht wordt. In de wet staat dat kopers van een huis in aanmerking kunnen komen voor koopsubsidie. Voorwaarde is onder meer dat men Nationale Hypotheekgarantie bij het WEW aanvraagt.

De gemeente wil zich met ingang van 1 januari 2000 bij het WEW aansluiten. Als vervolgens de koopsubsidie een feit is, komen ook Rotterdamse huizenkopers hiervoor in aanmerking. Deze ontwikkeling draagt tevens bij aan de bevordering van het eigen woningbezit.

Hypotheekgarantie houdt in dat het WEW garant staat voor hypotheekverplichtingen van huizen-bezitters. Wanneer eigenaren hun hypotheeklasten niet meer kunnen opbrengen en hun huis moeten verkopen, neemt het Waarborgfonds de lasten voor zijn rekening. De gemeenten en het rijk fungeren als risico-vangnet voor het WEW. Een kwaliteitstoets van de aan te kopen woning maakt onderdeel uit van de aanvraagprocedure.

De Gemeenteraad bespreekt het voorstel op 25 november.

Deel: ' Rotterdam sluit zich aan bij Waarborgfonds Eigen Woningen '
Lees ook